Актуално

На фокус

Животът след Brexit: Какво се променя за българските граждани

Животът след Brexit: Какво се променя за българските граждани

05.01.2021

frognews

437


След продължила години сага Brexit е факт и сега на дневен ред е въпросът какво се променя. Българите, живеещи на Острова са хиляди, а освен това в Обединеното кралство учат и много студенти.
Правата на всички лица, установили се на територията на Обединеното кралство преди края на преходния период, ще бъдат гарантирани чрез Схемата за уседналост. Тя се състои от два статута - временен и постоянен.

За вече установили се във Великобритания български граждани крайният срок за кандидатстване за такъв статут на уседналост е 30 юни 2021 г. Изключение правят само лица с двойно гражданство.

Българските граждани, получили Статут на уседналост или временен статут за уседналост, ще имат право да влизат на територията на Великобритания само с лична карта, най-малко до 31 декември 2025г.


Пътувания

Гражданите без статут на уседналост ще могат да пребивават без виза във Великобритания за период до 6 месеца. В рамките това време гражданите ще могат да влизат в страната многократно  за туризъм, участие в срещи и конференции, кратки курсове, но не и да живеят постоянно, да работят или да имат достъп до обществени фондове.

От 1 октомври 2021 г., съгласно новите правила за влизане във Великобритания, публикувани на сайта на британското Министерството на външните работи, гражданите на ЕС, ЕИП и Швейцария ( които нямат  статут на уседналост или временен статут за уседналост) ще трябва да разполагат с международен паспорт.


Кандидатстване за виза

Гражданите, които нямат статут за уседналост, а искат да пребивават на територията на страната за по-дълъг период от 6 месеца, ще трябва да кандидатстват за виза.


Желаещите да кандидатства за виза, могат да го направят на правителствения сайт на Великобритания. Плащат се две такси - за обработка на заявлението за виза, както и такса за здравеопазване, която да осигури здравна помощ чрез Националната здравна служба.

Информация за студентите

Студентите от ЕС, включително тези, записани през текущата академична 2020-2021 година, имаха право да кандидатстват по Схемата за уседналост на ЕС, но само ако физически присъстват във Великобритания преди 1 януари 2021 г.

Тези студенти от ЕС, които възнамеряват да пристигнат след 31 декември 2020 г. във Великобритания, за да учат - включително тези, записани в текущата академична 2020-2021 година, които не са пребивавали във Великобритания, трябва задължително да кандидатстват за студентска виза преди пристигането си.

Българските студенти, които започват следването си след лятото на 2021 г., ще трябва да заплащат студентски такси в пълен размер и няма да имат достъп до държавно-гарантирани студентски заеми.

Точкова система

От 1 януари 2021 г. в сила влиза и нова точкова система, с която ще се определя кой ще може да влиза на територията на страната. Системата приоритизира най-висококвалифицираните работници, квалифицираните работници, студентите и редица други специализирани професионални направления, включително предприемачите. Като част от новата система, ще се намалят общите възможности за нискоквалифицирана и временна/сезонна заетост.

Новата точкова система ще обхване и студентите, които искат да учат в Обединеното кралство след 1 януари 2021 г. Бъдещите студенти ще трябва да представят предложение от акредитирана образователна институция, да владеят английски език и да са в състояние да се издържат по време на обучението си в Обединеното кралство.

Още информация може да бъде намерена на сайта на Министерството на външните работи.

 

Свързани статии