Актуално

На фокус

Затварят временно ТЕЦ Марица 3 - заради нарушенията там има риск за цялата електроенергийна система

Затварят временно ТЕЦ Марица 3 - заради нарушенията там има риск за цялата електроенергийна система

13.09.2022

Втори Фронт

242


Властите затварят временно ТЕЦ Марица 3 в Димитровград заради серия нарушения на екологичните норми. Последните превишения на позволените нива на серен диоксид бяха регистрирани преди дни.

На брифинг служебните министри на енергетиката Росен Христов и на околната среда и водите Росица Карамфилова заявиха, че освен риск за здравето на населението, честите нарушения на екологичните норми от страна на ТЕЦ Марица 3 поставя под риск функционирането на цялата електроенергийна система у нас и могат да доведат дори до спирането на големите инсталации в маришкия басейн.

Въглищните централи у нас работят благодарение на дерогация от страна на ЕК, която позволява 3 средноденонощни превишения на нормите и 24 средночасови. 

В периода от петък до събота ТЕЦ Марица 3 е извършил 8 средночасови превишения от 24 позволени общо за всички централи у нас. С регистрираното замърсяване от ТЕЦ Марица 3, страната ни вече е достигнала позволените 3 средноденонощни превишения на нормите и има 23 средночасови. Междувременно срещу страната ни се водят две наказателни процедури за качеството на въздуха - за високото ниво на фини прахови частици и за високи нива на серен диоксид.

"Сега сме на 23 средночасови превишения на нормите, а още 3 месеца има до края на годината. С още две нарушения тази дерогация ще бъде отменена, което би довело да затварянето на всички въглищни мощности в страната. Това ще превърне България от нетен износител на електроенергия в нетен вносител. 

Мощността на ТЕЦ Марица 3, в същото време, е незначителна, а инсталациите в маришкия басейн са критични за цялата енергийна система. И с още 2 нарушения в ТЕЦ Марица 3 се рискува работата на маришките централи, страната да загуби 30% от производството си на електричество, при положение че всички съседни държави внасят електричество у нас.", каза служебният енергиен министър Росен Христов.

Източник: БНТ

Свързани статии