Актуално

На фокус

Защо още нямаме Е-управление?

Защо още нямаме Е-управление?

28.02.2021

Втори Фронт

329


Спас Иванов: Естония има електронно управлениe, струващо им по-малко от 50 млн евро, като в момента то предоставя 99% от публичните услуги онлайн. 

През 2019 46,7 % от естонците са гласували електронно и дистанционно от домовете си или от мобилните телефони. 99% от естонците има електронна ИД карта. 

Е-управлението там спестява на година до 2 % от БВП и до момента около 844 години човекочасове. Цялата публична администрация на Холандия наброява 116.000 души, като в това число са различни агенции, които в България не са към държавната администрация - например водоснабдяването. 

В България заетите в публичния сектор са общо около 600.000 души, от които само в администрацията работят около 150.000 А Нидерландия е с население от 18 милиона и има БВП от 1 трлн. долара. 

Но въпреки това издържа няколко пъти по-малка администрация спрямо броя на населениетоВ България  дотук са похарчени 2,2 милиарда лева на данъкоплатците плюс 200 млн. евро от ЕС. А е постигната готовност само 5%!
Кой както му е изгодно да го смята, накрая можем да се окажем дори с 1000 пъти по-скъпо Е-управление!
-----

 

[video]

Свързани статии