Актуално

На фокус

Защо на служители в затворени бизнеси се отказват компенсации

Защо на служители в затворени бизнеси се отказват компенсации

02.02.2021

БНР

304


Част от служителите, за които работодателите със затворени бизнеси са кандидатствали за компенсации, не са одобрени поради това, че с тях няма сключени трудови договори или пък наличните договори не са основни, а допълнителни. Това става ясно от публикуваните на сайта на Агенцията по заетостта причини за откази да се изплатят компенсации.

Най-честата причина да се откаже компенсация на работник е фактът, че той е нает по код в икономическа дейност извън обхвата на заповедта на социалния министър. В нея детайлно са посочени всички допустими за компенсиране позиции в бизнесите, които бяха затворени или продължават да не функционират заради ограничителните заповеди на здравния министър.

Агенцията по заетостта прави служебни проверки в регистрите на НАП и така например установява, че за компенсации кандидатстват и управителите на фирми или се кандидатства за служители, които не работят в обекти тип мол, а в такива извън тях.

Неодобрение се получава и след както не са представени допълнително изисквани документи в определения срок или са подадени отново сгрешени. А има и такива служители, които не са пуснати в неплатен отпуск каквото е изискването за компенсацията. В част от случаите Агенцията по заетостта изплаща компенсацията, но прави корекции на подадените от бизнеса заявки. Най-често това се случва заради часовете по трудов договор, например е посочен 8-часов работен ден, но проверката установява по-малко часове по трудов договор.

Премахват се и служители, за които се установява, че вече не работят при съответния работодател.

Свързани статии