Актуално

На фокус

За един политик е насъщно важно да умее да говори

За един политик е насъщно важно да умее да говори

26.06.2022

Соня Момчилова

239


За един политик е насъщно важно да умее да говори. Да говори правилно, убедително, смислено, вълнуващо, запомнящо се.

Важно и уместно е да напомним, че речта е резултат от когнитивни процеси, т.е. трябва да е налична бърза, дълбока и оригинална мисъл, като функция от будно и критично възприемане на действителността.

Познаване на процесите вътре и извън страната, манталитета на избирателите, да е осмислена силата на думите и възможностите, които овладяната интонация и словотворчество дават. 

Словото е в основата на резултатната комуникация и би могло да създаде основа за доверие, на което да се изградят устойчиви отношения с хората, които избират управляващите.

Ерудицията и силата да се артикулират автентични аргументи се оценява високо, и винаги се отплаща с насрещна симпатия и припознаване. 
Ако липсва култура на политическото говорене, трябва да се потърси помощ. 

Иначе престоят на политическия терен завършва с червен картон или бюлетина на която пише нечие име различно от вашето.
Просто се присетих, след цял ден медийно озвучени злоупотреби на майчин език.

Свързани статии