Актуално

На фокус

Винаги има удобни числа за цитиране

Винаги има удобни числа за цитиране

21.06.2022

Ваня Григорова

1506


Ваня Григорова, Фейсбук:

Може би вече сте чули, че се е увеличило производството у нас. Расте и износът. Какво казва НСИ за април 2022 спрямо април 2021?

- ръст на износа с 1745 млн. лв.
- ръст на вноса обаче - 2282 млн. лв.

Търговското салдо от минус 176 млн. вече е минус 713 млн. лв.  

Важно е какво е салдото, не какъв е оборотът. А то се вло-ша-ва.

В този ред на мисли, данните на БНБ пък сочат, че най-високият ръст на вноса по държави март 2022 към март 2021 е от... Русия - 349 млн. евро увеличение за една година. 
 

Впрочем това е пик на вноса от Руската федерация през последните 60 месеца.

Но пък винаги има удобни числа за цитиране.

Свързани статии