Актуално

На фокус

Университет прави томбола за ваксинирани студенти

Университет прави томбола за ваксинирани студенти

30.08.2021

Втори фронт

1025


Медицинският университет в Плевен ще пуска младежите в 3-дневна ваканция срещу сертификат за имунизация.

Усложняващата се епидемична обстановка принуди някои ректори да въведат ограничения пред неваксинираните, като например Медицинският университет в Пловдив. Други университети обаче са решили да наблегнат на принципа на "моркова" - да стимулират с различни бонуси възпитаниците си, които решат да се имунизират.

Медицинският университет в Плевен например апелира чрез своя сайт младите си колеги да се ваксинират до края на месец септември. От 1 юли всички желащи могат да си запишат час за ваксина в университетските бази - в УМБАЛ "Св. Марина" или УМБАЛ "Георги Странски". Заедно с това ректорът на вуза проф. д-р Добромир Димитров обявява, че ваксинирането ще даде "много възможности" на студентите в университета - да посещават "спокойно" присъствените учебни занятия, да участват присъствено в научните форуми и обучителните курсове, вкл. в академичния календар на МУ-Плевен, както и да пътуват свободно по програма "Еразъм+". Освен това, той предлага и още два бонуса за ваксинираните студенти - да получат 3 свободни дни от занятия, както и да участват в томбола с парична награда от 1000 лв. - разбира се, срещу представен сертификат за ваксинация.

Стимулиращи мерки прилага и МУ-Варна - вузът също осигурява възможност за приоритетно ваксиниране срещу COVID-19 на всички свои студенти, служители, преподаватели и техните родственици, което се извършва по предварително изготвен график във ваксинационния център на ДКЦ „Света Марина"-Варна.

От МУ-София посочиха, че при организиране на учебния процес за 2021/22 г. се стремят да гарантират "добро ниво на безопасност чрез възможност както за онлайн, така и за присъствено провеждане на практическите занятия в съответните специалности и курсове". Оттам обясниха, че още в начало на годината са организирали кампания за ваксиниране на желаещите преподаватели и служители, а по-късно е сигурена възможност за ваксиниране и на студентите. "Още през м. април нивото само на ваксинираните служители и преподаватели в МУ-София беше над 55% от състава, а към момента общият брой на ваксинирани и преболедували Ковид-19 сред тях считаме, че е достигнал ниво, необходимо за т.нар. колективен имунитет", казват оттам, като при промяна на ситуацията са готови да се съобразят с централно спуснатите противоепидемични мерки. 

"Повечето преподаватели в СУ са ваксинирани, няма условие за ваксинация на студентите. Последното решение на Съвета на деканите от юли е за присъствено обучение, но оттогава ситуацията се влошава, затова Съветът на деканите ще се събере отново в средата на септември, за да реши дали обучението ще започне присъствено или дистанционнно, и ако е присъствено, какви
мерки са нужни - маски, по-малки групи и т.н", коментираха и от СУ. От УНСС също няма да разделят студентите на ваксинирани и неваксинирани. "Започваме с присъствено обучение, ако се наложи, ще преминаваме към онлайн", посочи ректорът проф. Димитър Димитров. 

За разлика от плевенския и варненския медицински вуз, МУ-Пловдив пък реши да пуска на присъствени упржанения по медицина само студентите, които са ваксинирани или преболедували, или пък имат отрицателен тест в последните 72 часа. Решението веднага предизвика полемики, като някои родители дори се заканиха да обжалват заповедта на ректора проф. Мариана Мурджева за налагане на въпросните изисквания. 

От МОН уточниха пред "Сега", че университетите са автономни сами да решават какви мерки срещу коронавируса да предприемат, ако обаче не нарушават заповед на здравния министър. В-к "Сега" попита здравното министерство нарушава ли заповедта на МУ-Пловдив актовете на МЗ. Няколко дни обаче отговор няма. Междувременно, проф. Мурджева даде да се разбере, че е възможно заповедта да бъде ревизирана на следващия Ректорски съвет на 7 септември. Тя обаче е на мнение, че студентите, които влизат на присъствени упражнения в клинични условия в болниците, следва да са защитени, за да не заразят болните.

"Сигурен съм, че решението на МУ-Пловдив е взето с най-добри намерения, за да може да се осигури безопасно присъствено обучение за студентите. Те обаче не могат да бъдат задължени да се ваксинират. Освен това има и такива, които имат медицински противопоказания за имунизиране. Трябва да се намери механизъм, с който студентите да могат да участват в упражнения и без да са ваксинирани", коментира пред "Сега" председателят на Националното представителство на студентските съвети Даниел Парушев. Той смята, че трябва да има разговори с министерствата на финансите, здравеопазването и образованието, на които да се обсъди възможността държавата да поема антигенните тестове за студентите, които не искат да се ваксинират, но желаят да посещават присъствено упражнения. "Предполагам, че тази заповед няма да е последната. До началото на академичната година има още време, за да се обсъдят нещата и да се намери най-благоприятното решение", изрази увереност той.

 

ГОТОВНОСТ

Проверка на "Сега" в сайтовете на всички 52 частни и държавни университета у нас показва, че масово те не са решили как ще започнат новата академична година. Доста от вузовете изобщо нямат ковид секции, а тези, които имат, все още са със старите заповеди за удължаване на мерките до края на август. Очакванията като цяло на повечето университети са за присъствено обучение. 

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство например е обявила, че официалното откриване на 2021/22 г. ще е на 13-ти септември т.г. от 10:00 часа в Античния театър, с тържествен концерт, като учебните занятия ще започнат на същия ден от 13:00 часа. Висшето училище по сигурност и икономика в Пловдив също смята да провежда всички свои занятия в присъствена форма, поне според съобщението му от 29-ти юни т.г. МУ-Варна също смята да започне зимния семестър на новата година присъствено - всички лекционни занятия, семинарни и практически упражнения, учебни практики, преддипломен стаж, семестриални и държавни изпити за всички специалности в университета следва да се осъществяват присъствено - в реална среда, но при спазване на всички противоепидемични мерки. Лекции в е-среда ще се допускат по изключение и след утвърдено от декана предложение на Катедрения съвет.

Ректорът на Пловдивския у-т проф. Румен Младенов пък е дал чрез своя заповед от 20-ти август възможност на деканите на факултети да определят начина на провеждане на учебните занятия - присъствено или онлайн - със студентите в задочна форма съобразно спецификата на специалността. Факултетите пък следва да обявяват на страниците си начина на провеждане на занятията, като при присъствено обучение следва да се спазват всички мерки. От Биологическия факултет например са решили от 27-ми август до 25-ти септември учебните занятия през първия семестър на 2021/22 г., в задочна форма на обучение, да се провеждат по предварително изготвен график - при спазване на заповедите на здравния министър, поправителната и ликвидационна сесии за редовна форма да се провеждат присъствено, както и държавните изпити. От Педагогическия факултет пък са преценили, че обучението на студентите по предучилищна и начална училищна педагогика-задочно обучение и специалност психология -задочно обучение трябва да се проведе изцяло синхронно в електронна среда от разстояние. Същото важи и за студентите от специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание -задочно обучение, при което обаче има възможност и за присъствени занятия при практическите дисциплини.

ТУ-Габрово също е разпоредил лекциите и семинарните упражнения на студентите от задочна форма да стартират на 30-ти август 2021 г., но от разстояние в електронна среда. Предвид епидемичната обстановка в страната към 31 август там може да се предвиди възможност лабораторните упражнения на задочниците да са присъствени при спазване на съответните мерки.

  Източник: СЕГА

Свързани статии