Актуално

На фокус

Унгария прави референдум по въпроса за децата и сексуалната ориентация

Унгария прави референдум по въпроса за децата и сексуалната ориентация

25.07.2021

Втори Фронт

1092


Правителството в Унгария внесе въпросите за референдума за защита на детето в Националната избирателна комисия. Министър-председатеят Виктор Орбан в сряда обяви в профила си, че правителството ще инициира референдум в защита на децата с пет въпроса.

Националната избирателна комисия същия ден по-късно публикува на своята интернет страница подадени инициативи за национални референдуми през 2021 година, сред които и внесените от правителството въпроси.

Те са следните:
– „Подкрепяте ли показването на малолетни деца на медийно съдържание, свързано с промяната на пола?“

– „Подкрепяте ли неограниченото показване на малолетни деца на сексуално медийно съдържание, което влияе върху тяхното развитие?“

– „Подкрепяте ли манипулациите за промяна на пола да могат да бъдат достъпни и за малолетни деца?“

– „Подкрепяте ли популяризирането на манипулациите за промяна на пола сред малолетни деца?“

– „Подкрепяте ли провеждането в общообразователни институции, пред малолетни деца, без съгласието на родителите, на занимания, демонстриращи сексуални ориентации?“

След внасянето на въпросите, Националната избирателна комисия има 60 дни да вземе решение за тяхната законосъобразност. Комисията приема за законосъобразен въпрос, който е от компетенцията на парламента и не влиза в конфликт със забранен кръг от въпроси – такива са например бюджетът или сключването на международни договори. Също така и ако формулировката на въпроса е недвусмислена.

Решението на Националната избирателна комисия може да бъде обжалвано пред Върховния съд в рамките на 15 дни, който има 90 дни за да вземе влязло в сила решение за законокъобразността на поставения за гласуване въпрос.

– –
По материали от унгарския печат. Превод Христо Боевски

Източник: e-vestnik.bg

Свързани статии