Актуално

На фокус

Със сигнал до министъра на вътрешните работи ПП АБВ алармира за тежки корупционни практики във връзка с изграждането на газовата връзка Гърция-България

Със сигнал до министъра на вътрешните работи ПП АБВ алармира за тежки корупционни практики във връзка с изграждането на газовата връзка Гърция-България

18.06.2021

Втори фронт

1374


Със сигнал до министъра на вътрешните работи председателят на ПП АБВ Румен Петков алармира за тежки корупционни практики във връзка с изграждането на проект IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България). В писмото се казва, че изпълнението на проекта е извън всякакви срокове, като алармира за премахване на дейности, заложени в договора за неговата реализация.

Сключеният  между ICGB и гръцката строителна компания AVAX за проектиране, доставка и строителство на интерконектора с Гърция е на обща стойност от €144 850 000 с краен срок за изпълнение 28 април 2021 г. и заложени санкции от 90 000 евро на ден на изпълнителя за забавяне на въвеждането в експлоатация.  На ниво Европейски съюз, проект IGB е получил последователна политическа и финансова подкрепа, която е от изключителна важност за успешната му реализация – 84 млн. евро. Към настоящия момент има подписани допълнителни документи за удължаване срока за завършване на строителните работи до края  на 2021 г. и за ускоряване на плащанията към строителя.

Проектът включва и изграждане на две стратегически Автоматични газорегулиращи станции (АГРС) –  Кърджали и Димитровград, които са премахнати от проекта изцяло и от работата на изпълнителя, но не и от общата сума по договора. За тази злоупотреба България със сигурност ще бъде подложена на санкции от съответните европейски институции, в т.ч. и ОЛАФ. Необходимо е да започне незабавна работа по разследване на мотивите за премахване от проекта на двете съоръжения.

От страна на проектната компания ICGB контролът по изпълнение на строителството е изключително занижен и не са предоставени необходимите разрешителни за различните строителни дейности. Считаме, че са извършени тежки престъпления, за които основна отговорност следва да се търси от ръководителя на ICGB Теодора Георгиева и тя да бъде отстранена.

Озадачаващо е мълчанието на министъра на енергетиката по случая. Сезирахме министъра  на вътрешните работи за извършване на проверка по казуса, поради пълно отсъствие на доверие към Главния прокурор. Коректността и почтеността изисква незабавно да бъдат информирани европейските институции и на първо място ОЛАФ.

   Източник: abv-alternativa

Свързани статии

Левицата