Актуално

На фокус

Созопол и София са с най-високи местни данъци

Созопол и София са с най-високи местни данъци

09.08.2021

Втори фронт

477


ИПИ
2021-ва година донесе рекорд за последното десетилетие по намаляване на местни данъци - има цели 48 случая на сваляне на ставки. Повишенията обаче са повече  - 76. Като цяло местните налози са по-ниски в малки общини от селски тип като Грамада (Видинско) и Сатовча (Благоевградско), а шампиони по данъчна тежест са Созопол и София. Това разкрива анализ на Института за пазарна икономика - част от  мащабното проучване  Регионални профили: показатели за развитие”.  

Вече 10 поредни години експертите от ИПИ събират данни за данъците, които имат ключово значение за приходите общинските бюджети - сграден данък (за нежилищни имоти на фирми), данък за прехвърляне на собственост,  данък върху превозните средства (за автомобили с мощност от 74 kW - 110 kW), патентен данък за търговците на дребно (с до 100 кв. м търговска площ). Проучването вкрючва и облагането на таксиметровите превози. Оказва се, че през 2021 г. най-голям брой увеличения има при данъка върху недвижимите имоти (34), а най-много намаления – при данъка върху превозните средства (23).

Авторите на анализа проследяват данните през годините, за да потърсят причините и логиката за увеличенията и намаленията. И установяват ясна тенденция:

Ставките на местните данъци се задържат в изборна година, но после се качват. Така през 2015 г. и 2019 г. - когато гласувахме за кметове и общински съветници, налозите почти не се променят, но пък в следващите две години се увеличават за доста населени места. През 2020 г. е налице вдигане на данъците в най-много общини, като покачването продължава и през тази година. Но от ИПИ отбелязват, че 2021-ва е и годината с най-много намаления на местните данъци за последното десетилетие. Това си има логично обяснение - местните власти се опитват да смекчат данъчната тежест за бизнеса и гражданите заради пандемията и икономическите последствия от битката с коронавируса.

През 2020 г. в голяма част от общините плащанията на местните данъци бяха отложени (обикновено до края на месец юни), а в някои бяха намалени и по размер. Продължаващата извънредна епидемична обстановка в началото на 2021 г. се вижда и в рекордния брой намалени данъци в общини, въпреки че те все пак не могат да вземат превес над случаите на увеличения, посочват икономистите.        

Интерактивните карти, подготвени от ИПИ, позволяват да се видят и сравнят размерите както на общата данъчна тежест, така и на всеки от разглежданите местни данъци за всички 265 български общини. На областно ниво със значително по-ниско ниво на усреднените местни данъци са Видин и Монтана, а с най-високо – столицата. Сред общините най-ниско е данъчното бреме в Грамада (Видинско), Сатовча (Благоевградско), Георги Дамяново (Монтанско), а най-висока – в Созопол, София, Пловдив и Бургас.

Картата представя индекс на данъчната тежест в 265-те общини в страната. Равнищата на наблюдаваните от ИПИ местни данъци са поставени на скала от 0 до 100, където 0 е най-ниската местна данъчна тежест в страната, 100 - най-високата.

ИЗВОДИ

Като цяло увеличенията в местните данъци в българските общини всяка година са повече на брой от намаленията. Задържането на нивото на данъчната тежест в изборните години е ясно видимо, както и последващото повсеместно повишаване. В по-големите общини местните данъци са по-високи. Увеличенията на местните данъци обаче не водят до осезаемо повишаване на капацитета за генериране на приходи и финансите на общините остават силно зависими от трансферите от централния бюджет. Конкуренцията между общинските власти в опит за осигуряване на добра бизнес среда и висок стандарт на живот на гражданите може да стане факт само при финансова децентрализация, заключава анализът на ИПИ.

  Източнк: СЕГА

Свързани статии