Актуално

На фокус

София няма нужда от нови терени за жилища, а от обновяване на съществуващите

София няма нужда от нови терени за жилища, а от обновяване на съществуващите

20.02.2021

stolica.bg

975


София няма нужда от допълнителни нови терени за жилищно строителство на зелено от гледна точка на жилищен капацитет, а от масово обновяване на съществуващия жилищен фонд и повишаване на неговата използваемост. При необходимост от увеличаване на капацитета е важно фокусът, усилията и инвестициите да бъдат съсредоточени върху старите индустриални терени и множеството необитавани жилища. Необходимо е Столична община да анализира и идентифицира подробно нуждите, дефицитът, проблемите и подходите за действие, на базата на което да създаде общинска жилищна стратегия.  

Това са само част от данните от анализа на общинското предприятие Софияплан  за актуалното състояние и тенденциите в развитието на икономиката, населението и обитаването в Столична община. 

Проучванията са част от мащабно и задълбочено изследване на различните аспекти от градското развитие на София, което ще бъде представяно поетапно през следващите седмици. 

Това е първият етап от подготовката на Програма за София - новият план за интегрирано развитие на Столична община, който ще насочва програмно финансиране от Европейския съюз за периода 2021-2027.    Ето и какво още става ясно по отношение на жилищата и сградния фонд в София от анализа.   

Съществуващият жилищен сграден фонд е достатъчен да поеме населението, което вече живее в Столична община, както и това, което според демографските прогнози се очаква да се засели в общината в близките десетилетия.    Финансовата достъпност до жилище през последните 10 години се подобрява, като данните показват, че отношението цена/доход намалява. 

Основната причина e малкото (средно 10%), но постоянно увеличение на средната заплата в столицата през последните 20 години, както и сривът на цените на имотите и донякъде на наемите след финансовата криза през 2008 година. 

Макар и тенденциите да са положителни, реално процентният дял, който един жител на столицата трябва да отдели спрямо средната месечна заплата за наем е над 40% (България е на предпоследно място след Гърция в ЕС по този показател), а спрямо кв.м. при покупка на жилище около 100% от средната заплата.    

Източник: Столица.bg

Свързани статии