Актуално

На фокус

"Сега": Съдът отмени запор за близо 1 млн. лв. на основна фирма на Божков

26.01.2021

Сега

1553


Запор върху имоти за 940 978 лв., наложен от данъчните на свързаното с Васил Божков "Декарт" ООД, е отменен от Софийския админстративен съд. Това видя "Сега" в деловодството му. Решението на съдия Пламен Горелски е от декември. Фирмата е собственост на "Вабо систъмс" ЕООД и "Видео бет" АД. "Вабо сисъмс" е собственост на "Нове интернал" ООД, притежавано еднолично от Васил Божков. Това дружество е и прокурорската връзка на Божков по делото срещу Лиляна Деянова (ЛиЛана)

Повод за запорите са данъчни задължения от 117 000 лв. - главница и лихви, които "Декарт" не оспорва. Дружеството обаче твърди, че постановлението за запорите е немотивирано и несъразмерно. Обезпечителните мерки са наредени през август 2020 г. Дружеството оспорва пред директора на НАП-София, но на 21 септември той оставя в сила мерките. Възбранени са 10 имота, собственост на дружеството. Съдът приема, че постановлението на данъчните е незаконосъобразно и неправилно. В него няма конкретни мотиви, че обезпечаването на публичното вземане от 117 000 лв. е наложително.

Вместо това данъчните се позовават на течаща от февруари 2020 г. ревизия на дружеството. Към септември, когато шефът на НАП отказва да преразгледа запорите обаче, тази ревизия още не е приключила. 

Имотите са възбранени по данъчната им оценка. Съдът установява, че сборът от данъчните оценки само на първите четири имота е на стойност 180 820 лв., т.е. значително по-висока от задължението. Общата стойност на данъчните оценки на всички имоти е около 940 000 лева. С други думи е налице свръх обезпеченост на публичното държавно вземане с имущество на фирмата, обяснява съдът. И допълва, че така се препятства възможността дружеството да се разпорежда с активите си, както намери за добре. Освен това се създават и предпоставки НАП да бъде съдена по Закона за отговорността на държавата.

Така съдия Горелски връща преписката на НАП със задължителни инструкции да бъдат наложени обезпечителни мерки за 117 000 лв. Решението му е окончателно.

Втори опит

Въпреки че ревизията още тече (срокът ѝ е удължен до 7 януари т.г.) през октомври м.г. друг административен съдия - Диана Стамболова, потвърждава решението на данъчните да наложат предварителни обезпечителни мерки върху същите имоти на "Декарт" ООД. Според предварителните резултати от ревизията към септември 2019 г. дружеството дължи общо 955 799 лв. данъци - корпоративен данък и ДДС, както и лихви.

Коли за милиони

"Нове Интернал" също е съборило запори в съда. Преди година НАП запорира 29 автомобила на дружеството заради предполагаеми бъдещи публични вземания е 678 692 лева главница и 122 333 лева лихви за ДДС и 200 215 лева главница и 75 804 лева лихви корпоративен данък, т.е. общо 1 077 044 лв. Ревизията по това време още тече. Пред съда дружеството представя застрахователни полици на две от колите. От тях става ясно, че Мерцедес 650 М е със застрахователна стойност 997 475 лева, а БМВ Х5 - с 367 402 лева, т.е. и само запорът върху тях би бил достатъчен, за да обезпечи предстоящите претенции на НАП.

Така съдия Весела Цанкова изменя постановлението на НАП, като запорира само двете коли, чиято стойност покрива евентуалните бъдещи претенции на данъчните по неприключилото ревизионно производство. Решението на Административния съд в София, което е постановено през септември м.г., е окончателно.

 

Свързани статии