Актуално

На фокус

Съдът нареди на Гешев да публикува тайните си актове

Съдът нареди на Гешев да публикува тайните си актове

26.05.2021

Втори фронт

6071


Българският хелзинкски комитет (БХК) окончателно осъди прокуратурата, заради отказа ѝ да предостави достъп до актовете на главния прокурор Иван Гешев, съобщиха от неправителствената организация, която се позовава на решение на Административен съд - София-град.

Става въпрос за действащите инструкции и указания на главния прокурор, които се издават на основание на Закона за съдебната власт. Тези актове съдържат правила, засягащи пряко правата на граждани и адвокати, но въпреки това са достъпни единствено за прокурорите. Няколко от тези "тайни" инструкции са от голяма важност.

Такова е указанието, което регламентира критериите, по които се преценява дали държавното обвинение да участва в административни дела. С други думи, дали и как да се намеси прокуратурата, когато е нарушен важен обществен интерес, въпреки че няма извършено престъпление. Това засяга значими дела като тези за незаконни строежи върху плажове, в паркове, край водоеми, замени и продажби на общински и държавни имоти, изсичане на гори, замърсяване на реки и въздуха.

Друго тайно указание урежда как главният прокурор ръководи контролната дейност в прокуратурата – организационните или дисциплинарни мерки срещу прокурори, както и оценката за работата на административните ръководители. Държавното обвинение крие също как се урежда случайното разпределение на преписките и дали има издаден за това акт на главния прокурор.

В съдебното решение на АССГ мотивите на прокуратурата да не даде достъп до актовете на Иван Гешев са определени като "противоречиви и взаимно изключващи се". В отказа се посочва, че тези инструкции не са публикувани, защото "не могат да засегнат пряко правата и интересите на трети лица".

В същото време обаче се изтъква, че оповестяването на тези актове "не само би засегнало правата на конкретни участници в наказателното производство, но би повлияло отрицателно на упражняването на обвинителната функция в досъдебното производство като цяло".

Отказът за достъп до информация е подписан от зам.-главния прокурор Красимира Филипова. Според нея някои актове на Гешев "по дефиниция предполагат ограничена публичност с оглед ефективното им прилагане и постигане на целите за издаването им (защита на застрашени лица, организация на работата във връзка с прилагането на СРС, реакция при особено тежки произшествия)". Филипова е на мнение, че достъпът до тях може да бъде ограничаван "не само при наличие на нормативни критерии за това, но и с цел да се защитят законни интереси на гражданите, в това число обществения интерес като цяло, както е в настоящия случай".

НЕПРОЗРАЧНОСТ

От началото на мандата на главния прокурор Иван Гешев БХК е подал девет заявления за достъп до обществена информация – осем от тях до главния прокурор и едно до административния ръководител на Софийската районна прокуратура. По исканията бяха получени десет отказа за предоставяне на информация, в резултат на което бяха заведени съдебни дела. Девет от тях БХК спечели окончателно. Присъдени са и общо 3610 лв. съдебни разноски. Едно от делата е висящо, отчита неправителствената организация.

"Сега" също се сблъсква с липсата на прозрачност в работата на прокуратурата. Зам.-главният прокурор Красимира Филипова отказа да предостави сравнителноправния анализ, на който стъпват идеите за промени в НПК. (Прокурорският законопроект предвижда увеличаване на сроковете за използване на специални разузнавателни средства; определени случаи, в които наказателните дела не стигат до трета инстанция; намаляване на броя на поемните лица, които следят как разследващите вършат работата си. 

   Източник: СЕГА

Свързани статии