Актуално

На фокус

Съдии, прокурори и следователи освободени от декларации за конфликт на интереси пред комисията на Цацаров

Съдии, прокурори и следователи освободени от декларации за конфликт на интереси пред комисията на Цацаров

12.04.2021

Втори фронт

5463


Съдии, прокурори и следователи няма да представят декларации за имущество и конфликт на интереси пред антикорупционната комисия.

Такова решение е взела КПКОНПИ днес.

В него се казва, че "магистратите не са задължени лица по смисъла на чл. 6 ал. 1 т. 44 от ЗПКОНПИ. Разпоредбата на чл. 6 ал. 2 от закона изключва съдиите, прокурорите и следователите от обхвата на чл. 6 ал. 1, съответно от компетентността на Комисията и те следва да декларират имущество и интереси само по реда на ЗСВ, само пред ИВСС.“

Решението е изпратено на ВСС, председателите на върховните съдилища, главния прокурор и на Инспектората на Висшия съдебен съвет.

  Източник: offnews

Свързани статии