Актуално

На фокус

Руска демографска статистика за Македония

Руска демографска статистика за Македония

13.02.2021

Втори Фронт

2063


Автор: Боян Чуков

През 1877 година по време на Руско-турската война в Букурещ работи руска комисия под ръководството на княз Владимир Александрович Черкаски. Той е юрист, славянофил и държавник. Княз Черкаски оглавява Временното Руско управление в България по време на Руско-турската война (1877-1878).
В анализ на руската комисия озаглавен „Документи за изучаване на България“, издаден в Букурещ през 1877 г., 2-ра част, е включена демографска статистика за населението на Македония:
 

СКОПСКИ САНДЖАК (Скопие)
Българи православни..................... 148 000
Мюсюлмани, турци, албанци...........45 680
Евреи, цигани.......................................2 850
Други.....................................................2 400
 

МАНАСТИРСКИ САНДЖАК (Битолски вилает)
Българи православни........................267 200
Мюсюлмани, турци, албанци...........320 540
Куцовласи...........................................187 800
 

СОЛУНСКИ САНДЖАК
Българи православни........................202 500
Мюсюлмани, турци, албанци.............60 000
Гърци....................................................89 250
Евреи....................................................40 000
Черкези.................................................20 000
Католици.................................................5 000
 

СЕРСКИ САНДЖАК (Серес)
Българи православни.........................255 000
Мюсюлмани, турци, албанци.............90 000
Гърци....................................................35 000
 

ОБЩО ЗА МАКЕДОНИЯ (4-те Санджака): 1 771 220 жители
Българи православни.......................872 700 
Мюсюлмани, турци, албанци..........516 220
Гърци.................................................124 250
Куцовласи..........................................187 800
Евреи....................................................40 000
Цигани....................................................2 850 
Черкези.................................................20 000
Католици.................................................5 000
Други.........................................................2 400
 

Македония (4-те санджака) българите православни са 49,27% от цялото население

Свързани статии