Актуално

На фокус

Румен Радев: Огромният интелектуален труд на младите учени трябва да има своята практическа реализация

Румен Радев: Огромният интелектуален труд на младите учени трябва да има своята практическа реализация

07.06.2021

Румен Радев, фейсбук

1176


За да изградим България като страна, която не само консумира, но и разработва високи технологии и нови продукти, трябва да гарантираме съвременна образователна и научна инфраструктура. Държавата носи своята отговорност да осигури ключовите инвестиции в иновации и технологии, които да доведат до качествена трансформация в българската икономика.
Центърът по технологии на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ е огромен успех за България, за българското висше образование и наука и най-вече за младите учени. Успешното съчетание на теорията с практиката тук дава надежда за бъдещето.
Висшите училища трябва да се стремят не само към изследователска дейност, но и да могат да достигнат до интелектуално защитен краен продукт с висока добавена стойност. Огромният интелектуален труд на младите учени трябва да има своята практическа реализация, за да носи на университетите необходимите за тяхната финансова независимост средства, които на свой ред да стимулират развитието на науката в България.

Свързани статии