Актуално

На фокус

Резултатите от НВО: 30% от седмокласниците не разбират какво четат

Резултатите от НВО: 30% от седмокласниците не разбират какво четат

24.06.2022

Втори фронт

115


Близо 30% от седмокласниците, явили се на НВО по български език и литература, не разбират текста, който четат. 40% имат затруднения да разберат внушенията на отделни цитати. Половината от децата се затрудняват да извличат информация от таблица и диаграма. Това показва анализът на резултатите от проведеното тази година Национално външно оценяване по български език и литература след VII клас. Трудности да се работи с диаграми има и по математика. Министерството на образованието и науката обяви резултатите от изпитите днес.(link is external)

Средният резултат по БЕЛ е близък до този от м.г. – учениците са изкарали 53,63 точки от 100 спрямо 53,83 точки през 2021 г. Анализът на МОН и тази година показва, че седмокласниците се справят по-добре със задачите с избираем отговор. Над 80% от учениците нямат проблем с откриването на синоним на дадена дума и разпознават вида на местоимение. Повече от 70% от тях обаче не успяват да определят дадено изречение по състав. При задачите със свободен отговор най-трудни за децата са глаголните времена и преобразуването на обособена част в подчинено изречение. Всеки четвърти ученик е получил максималния и около максималния брой точки на задачата, свързвана с поправяне на грешки в текст. Около две трети от учениците се ориентират в изучавани творби по отношение на жанр, мотив, герои, образи. Преразказът на разказа „Талисманът“ като цяло не е затруднил седмокласниците.

На националното външно оценяване по математика за пръв път от 2019 г. има спад в средния резултат на учениците – децата са изкарали средно 35,32 точки от 100 при 37,94 точки за миналата година. Според МОН по-слабото представяне се дължи на дългото обучение в дистанционна форма. Учениците учиха в електронна среда през втория срок на V клас, целия VI клас и частично в VII клас. Това ясно се вижда от по-слабите резултати върху материала, изучаван в VI клас – например задачата за намиране на страна на триъгълник, като се използва Питагоровата тройка числа. На изпита по български език и литература такъв дефицит се наблюдава при определянето на времето на глаголна форма, изтъкват експертите.

РЕЗУЛТАТИ ПО ОБЛАСТИ

Сред регионите с най-висок среден брой точки и по двата предмета отново са София-град, Варна и Смолян. Най-нисък е средният резултат в Сливен, Видин и Силистра, като през тази година към тях се присъединява и Монтана.

ОТЛИЧНИЦИ

Максималният брой от 100 точки и по двата предмета са постигнали трима ученици - толкова, колкото и през предходната учебна година. В сравнение с 2020-2021 г. обаче е намалял броят на учениците, които имат 0 точки и по двата предмета. Сега те са 33 ученици, а преди година са били 44.

Седмокласниците с максимален брой точки по български език и литература са 9, а по математика – 284. Нито една точка не са успели да получат 214 ученици по български език и литература и 240 - по математика.

   Източник: СЕГА

Свързани статии