Актуално

На фокус

Ревизоро отклони водата на Варна за Бургас

Ревизоро отклони водата на Варна за Бургас

29.12.2020

onovini.eu

374


Вместо 2,5 се отпускат само 1,5 млн. куб. м за декември

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров-Ревизоро изпълни частично заявката си да спре водата от язовир „Камчия“ за Варна

На 14 декември той е изпратил писмо до управителите на ВиК–Варна и ВиК–Бургас (както и до Басейнова дирекция „Черноморски район“) за изменение на месечния график за декември, показва справка на сайта на екоминистерството, предава Флагман.

Във връзка с наличните алтернативи за питейно водоснабдяване, с цел осигуряване на водни количества за ВиК ЕАД Бургас, следва да бъде редуцирано водното количество за ВиК Варна ООД, като разрешените за месеца 2,5 млн. куб. м се намаляват на 1,5 млн. куб. м, пише Емил Димитров.

Т.е. орязването на водата за Варна е с 1 млн. куб. м, или с 40%.

Вероятно на това се дължи промяната в средноденонощния разход от язовир „Камчия“. Според ежедневните бюлетини, до 18 декември той се движеше между 2 и 2,2 куб. м/сек. След това спадна до 1,8 – 1,85 куб. м/сек.

Защо Ревизоро намали водата за Варна?

В писмото си от 14 декември той се аргументира: Във връзка с ниския обем в язовир „Камчия“, който към 14 декември 2020 г. е 114,887 млн. куб. м, както и предвид реално постъпващият в язовира приток – за условията на много суха по влажност година (с обезпеченост 95%), се намалява водовземането от язовира, с оглед осигуряване на вода за приоритетно питейно-битово водоснабдяване.

За ВиК–Бургас разрешеното количество за месеца остава 3,5 млн. куб. м.

Във връзка с идеята за орязване на водата за Варна, в „Капитал“ има любопитна публикация от началото на декември.

За разлика от Бургас, Варна има два водоизточника – освен „Камчия“, чрез деривация“ „Китка“, това са карстовите Девненски извори.

Водата, която взимаме от „Камчия„, ни я отпускат [от ВиК] Бургас. Ние имаме разрешително от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) примерно за 2,5 млн. кубика. Бургас имат кран, който отварят към нас, да дойдат тези количества„, обяснил пред „Капитал“ управителят на ВиК–Варна Валентин Вълканов.

Той обаче казва и нещо много важно: „Няма да спрем [да взимаме вода от „Камчия]. Ние не можем да спрем, защото технологично по тази деривация не може да не се подава [вода], защото тя ще се развали. Не може напълно да се изключи.“

Това до известна степен противоречи на думите на екоминистъра, че Варна ще се откаже от водата, за да има за Бургас. По думите на Вълканов минимално от „Камчия“ за Варна ще се вземат около 400 л/сек., или над 1 млн. куб.м на месец. По график Варна получава 2,5 млн. куб.м месечно така или иначе, т.е. ще има спестяване на 1,5 млн. куб.м на месец за Бургас, който пък потребява по 3,5 млн. куб.м на месец, пише „Капитал“.

В случая излиза, че Емил Димитров не използва максималната възможност за ограничаване на водата за Варна.

Промяната обаче така или иначе може да струва скъпо на северния морски град.

Според Валентин Вълканов цената на водата от карстовите извори е 7 пъти по-висока от тази от „Камчия“.

Свързани статии