Актуално

На фокус

Пускат парното в София

Пускат парното в София

09.10.2021

Втори фронт

145


„Топлофикация София” ЕАД започва поетапното общо пускане на отоплението в столицата до края на седмицата. Според наредбата общото включване на отоплението в София може да започне след три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от 12 градуса и дългосрочна прогноза за трайно застудяване за следващите 7-10 дни. Данните на НИМХ показват, че изискванията ще бъдат изпълнени до края на настоящата седмица.

Подаването на топлинна енергия ще започне от клиентите, захранвани от ТЕЦ „Изток“,

а след това и към всички битови и стопански клиенти, захранвани от останалите топлоцентрали.

Веднага след приключването на неотложния ремонт на газопреносната мрежа от държавният системен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Топлофикация София“ ще стартира подаването на топлинна енергия и към районите, обслужвани от ТЕЦ „София“, ОЦ „Земляне“ и ОЦ „Люлин“.

Преди пускането на отоплението е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят,

ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

Топлофикация напомня на абонатите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите, за да се избегне допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. Важно е да се проверят и дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите.

   Източник: vesti.bg

Свързани статии

ICDSoft хостинг компания