Актуално

На фокус

Прясно започнал, водният проект на Бургас за половин милиард вече е с глоби

Прясно започнал, водният проект на Бургас за половин милиард вече е с глоби

11.12.2020

Втори Фронт

169


Новият воден проект на Бургас, който е на стойност 459,3 млн. лева, е вече с наложени финансови корекции. Носителят на проекта - "ВиК" ЕАД - Бургас, ги обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК), а в ход са тръжни процедури за около 200 млн. лева. Това става ясно от данните, публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), в Системата за електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП) и в Агенцията за обществени поръчки. Припомняме, че стратегическият договор за "Интегриран воден проект за област Бургас" беше подписан на 16-ти юни тази година. Той се финансира от Оперативна програма "Околна среда", като безвъзмездната финансова помощ е на стойност почти 323,7 млн. лева. Собственото финансиране от страна на водното дружество е в размер на 135,6 млн. лева. Част от него – 37,9 млн. лева ще бъдат осигурени чрез заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВБР).  Кредитът е в процес на оценка, пред финално одобрение. Планираната дата за заседанието на Съвета на директорите на ЕВБР за целта е 16-ти декември, а очакваното одобрение е за 24 февруари 2021 година.

 

Свързани статии