Актуално

На фокус

Проф. Габровски с публична лекция -„Научен и технологичен прогрес в областта на неврохирургията“

Проф. Габровски с публична лекция -„Научен и технологичен прогрес в областта на неврохирургията“

16.05.2022

ПРОФ. НИКОЛАЙ ГАБРОВСКИ

117


На 18.05.2022 (сряда), от 15:00ч., в зала “Проф. Марин Дринов” (голям салон на БАН, ул. “15 ноември”, №1), ще имам удоволствието да изнеса лекцията „Научен и технологичен прогрес в областта на неврохирургията“. Лекцията е публична, вход – свободен, провежда се в рамките на ежемесечния академичен семинар на БАН.

Времената са твърде тежки, за да се дискутират лични успехи, но си позволявам да споделя, че на 4-ти ноември 2021 г. приключи един много оспорван конкурс и имах честта да бъда избран за член-кореспондент на БАН, от Събранието на академиците на БАН.

На 28.04.2022 бяха официално връчени дипломите на новоизбраните членове на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН. Чудесно организирано и дълбоко вълнуващо събитие.

С тази публична лекция се слага начало на дейността ми в институцията, символизираща упоритата, съзидателна, научна работа и търсещ дух – БАН.

Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България, правоприемник на Българското книжовно дружество, основано през 1869 година.

През целия период на своето над 150-годишно съществуване, БАН е следвала неотклонно своята мисия: „да провежда научни изследвания в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси, да участва в развитието на световната наука, да изучава и умножава материалното и нематериалното културно-историческо наследство на нацията“.

Свързани статии