Актуално

На фокус

Половината абонати на Топлофикация София ще доплащат за парно

Половината абонати на Топлофикация София ще доплащат за парно

15.07.2021

Втори фронт

713


Близо половината от абонатите на "Топлофикация София" ще доплащат за ползваното парно през зимните месеци. Това показват изравнителните сметки на топлинните счетоводители, повечето от които вече са разпратени до потребителите.

"49% от клиентите на "Техем" в София ще получат изравнителна сметка със суми за доплащане", съобщиха от компанията, която отчита потреблението на най-голям брой столичани - 200 000.  От по-малкия топлинен счетоводител "Нелбо", посочиха, че 42% от техните клиенти ще трябва да доплащат и само 12% имат да получават пари от Топлофикация София.

Отоплителен сезон 2020/2021 е бил с продължителност от 183 дни с отопление или 10 дни повече от предходния. Средно дневните температури  тази година са 5,4°С, а миналата 5,3°С.

При сравнение на данните с предходния отоплителен сезон за различния тип жилища на клиентите в София, става ясно, че почти няма разлики в това колко е струвало отоплението и топлата вода, посочват от "Техем". Средният разход за отопление и вода на среден тип жилище в София от 50 до 70 кв. м. тази година по данните на Техем е 644,19 лв., а за миналия отоплителен сезон е бил 630,23 лв. За по-малките имоти до 50 кв. м. през 2019/2020 г. клиентите са заплатили средно 412,38 лв., докато сега сумата излиза 420,86 лв. От "Техем" посочват, че за жилища  с площ 70 до 100 кв. м. предния отоплителен сезон сме плащали 797,06 лв., а за имоти над 100 кв. м. - 1090,23 лв.

Данните за сезон 2020/2021 в таблицата (в лв.)

Table

Description automatically generated

 

Около 5 000 клиенти на "Техем" все още не са осигурили достъп до уредите и водомерите си за отчет, предупредиха от "Техем". Това означава, че на тези потребители ще бъдат начислени максимална мощност на потребители. Те все още може да поискат допълнително посещения за отчитане на топломерите и водомерите за топла вода до 31 август 2021 г. След тази дата не се приемат възражения и заявки за отчет.

До 31 август е и крайният срок за възражения по изравнителните сметки, изпратени както от топлинните счетоводители, така и от самата "Топлофикация София".

От топлофикационното дружество заявиха, че ще изпратят окончателните изравнителни сметки едва, когато получат всички данни от топлинните счетоводители. Миналата година заради компенсациите, които абонатите получиха за намалената със задна дата цена на природния газ, се получи голям хаос с изравнителните сметки за парното. Немалка част от абонатите получиха съобщение от топлинните счетоводители, че имат да вземат пари, но после изравнителните сметки на Топлофикация София посочи съвсем други суми, а някои дори се оказаха длъжници. 

НОВИ ФАКТУРИ

"Топлофикация София" ще изпрати изравнителните сметки за отоплителен сезон 2020/2021 на нов тип фактура с опростено представяне на информацията. Години наред разчитането на фактурите за парното изключително много затрудняваше абонатите.

На първа страница клиентите ще могат да видят дължимата сума и срока за плащане. Най-важната информация за потребителите е посочена в началото, а на следващата страница са поместени подробни разяснения и полезни факти, посочват от столичното парно.

В новите фактури все още фигурират и досегашните потребителски реквизити, като абонатен номер, заедно с въведените от новата информационна система - номер на инсталация и договорна сметка. Старите и новите данни фигурират едновременно, за да имат абонатите достатъчно време да свикнат и да се ориентират в данните.

На първа страница от общата фактура е посочен реалният разход за топлинна енергия по двата ценови периода, изчислен от фирмите за дялово разпределение. Стойността на потребеното количество енергия за отчетния период е видимо в последния ред на първата таблица.

На начална страница е добавено поле, в което е посочена сумата за доплащане или връщане по общата фактура. Информацията е изнесена на отделен ред за по-голяма яснота и прегледност, а начинът, по който е формирана, е показан е в отделна таблица.

Допълнително е посочен и крайният срок за рекламации по изготвените изравнителни сметки.

На втора страница на общата фактура клиентите могат да видят разяснителна информация за издадените кредитни известия за прогнозно начислена топлинна енергия. За тези, които са избрали да заплащат на равни месечни вноски, са добавени фактурираните по месеци равни месечни вноски и прогнозно начислени суми за отчетния период. В новата обща фактура е направено допълнително пояснение относно възможните разлики с изравнителните сметки, които потребителите са получили от топлинните си счетоводители. Това се налага, тъй като справките от фирмите за дялово разпределение не отразяват извършените през отчетния период плащания.

ПРЕПОРЪКИ

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до топлинните счетоводители за SMS известяване за датите и часовете, на които ще се извършва редовен отчет на уредите за дялово разпределение на топлинната енергия. Поводът са множеството жалби от граждани, които сигнализират, че заради липса на информация не са успели да осигурят достъп до своите имоти в определените дни и часове за редовен отчет на топломерите. Така са наказани да плащат за максимален разход за отопление и топла вода. За някои граждани тези суми са непосилни и те се оказват със запорирани банкови сметки от частни съдебни изпълнители“, пише омбудсманът. 

"При много от тези случаи не става дума за недобросъвестност от страна на гражданите. В голяма част от случаите проблемът засяга собственици на необитаеми жилища, много често те са и в чужбина, но при SMS – известие биха могли да направят организация за достъпа до тях", смята омбудсманът.

Според Диана Ковачева изпращането на писма до домоуправителите и разлепване на известия във входовете на сградите не е достатъчно, за информиране на гражданите.

  Източник: СЕГА
 

Свързани статии