Актуално

На фокус

Отворено писмо: Ваксините нямат гражданство

Отворено писмо: Ваксините нямат гражданство

06.02.2021

Втори Фронт

825


От стената на Владимир Шейтанов:

ДО 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
ДО 
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ
УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ, 
УВАЖАЕМИ Д-Р АНГЕЛОВ,


ВАКСИНИТЕ НЯМАТ ГРАЖДАНСТВО – ЖАН-ИВ ЛЬО ДРИАН, Министър на външните работи на Франция
На основание чл.52, ал.3 от Конституцията на Репубика България и чл.12 от Международния пакт за икономическите, социални и културни права, както и на  чл.35 от Хартата на основните права в ЕС:
„Всеки има право на достъп до здравна профилактика и да ползва медицински грижи при условията,установени от националните законодателства и практики …“
Настояваме правителството да ни осигури ваксини, с произход и от страни, извън  ЕС. 

За тази цел, молим да предприемете без забавяне на всички необходими политически, правни, финансови и други действия за внос на следните ваксини:
• СПУТНИК-V – продукт на Гамалейския институт на Руската Федерация
• SINOTECH – продукт на Националната Биотек Груп на Китай
• Ваксината на компанията „Бхарат биотек” от Индия

Свързани статии