Актуално

На фокус

Откриха нова сграда със социални жилища в Перник

Откриха нова сграда със социални жилища в Перник

12.01.2022

Втори Фронт

225


/Проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“/
 

С официална церемония по откриването на обект „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“ , кв. Тева бл.20 и бл.21, която се проведе на 11 януари се финализираха дейностите по проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, който се реализира по договор за БФП № BG16RFOP001-1.018-0003-С02, по ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. В същия ден се проведе и финална пресконференция, на която ръководителят на проекта инж. Иван Искренов представи изпълнените дейности и постигнатите резултати при изпълнението на проекта.

В събитията взеха участие Областният управител д-р Симеон Василев, Председателят на ОбС Перник г-н Димитър Колев, Зам. Кметът Стефан Кръстев , ръководителят на проекта инж. Иван Искренов, представители на изпълнителите на дейностите по проекта, граждани и др.

Ръководителят на проекта инж. Иван Искренов връчи на г- Стефан Кръстев - заместник Кмет на Община Перник, Разрешение за ползване № ДК-07-ПК-56/17.12.2021 г. на обект „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“ , кв. Тева бл.20 и бл.21.

Г-н Кръстев изрази своето удовлетворение от реализирането на обекта и поздрави всички присъстващи на официалната церемония за новата придобивка, като подчерта своето задоволство от това, че Перник се превръща в по-привлекателно и модерно място за живеене.
В резултат от изпълнението на заложените дейности е реализирана основната цел на проекта: изградени са съвременни социални жилища на територията на гр. Перник, които ще осигурят подслон и нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби, маргинализирани групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени и за които не съществува предлагане на жилища за такъв вид ползватели.

Свързани статии