Актуално

На фокус

Окончателно: Учениците до 4-и клас няма да носят маски в час

Окончателно: Учениците до 4-и клас няма да носят маски в час

08.09.2021

Втори Фронт

460


Учениците от първи до четвърти клас включително няма да носят маски по време на учебен час. Маските няма да са задължителни също за децата от предучилищните групи в училищата. Класните стаи обаче ще трябва да се проветряват поне два пъти по време на часа за най-малко една минута. Това предвиждат актуализираните Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, публикувани днес от просветното министерство. Оттам посочват, че са облекчили някои от мерките и са въвели нови след консултации с медицински специалисти, детски психолози и психиатри.

Маските остават задължителни през целия ден и навсякъде в сградата на училищата за всички останали ученици - от 5-ти до 12-ти клас, както и за тези от началните класове, но само в междучасията и в общите пространства на училището. Те обаче няма да бъдат задължителни за учителите по време на учебен час при физическа дистанция от поне 1.5 м между тях и местата на учениците. Това правило ще важи също в часовете по физическо възпитание и спорт на закрито, ако в конкретния час помещението се използва само от една паралелка при дистанция от поне 1.5 м между учениците и при редовно проветряване. Само при желание на родителите и/или учениците защитни маски за лице могат да се носят по време на целия престой в училище.

При наличие на единични случаи на заболели или карантинирани ученици или учители директорът на училището ще издава заповед за преминаване към електронно обучение на отделен ученик или паралелка. При отсъстващи 10% от учениците поради симптоми на COVID-19 и/или при брой заболели учители, който прави присъствения учебен процес невъзможен, директорът ще предлага на министъра на образованието и науката преминаване към ротационно или цялостно обучение от разстояние в електронна среда. Това ще става след решение или на педагогическия съвет, или на Регионалната здравна инспекция (РЗИ), или на областния кризисен щаб. При изготвяне на предложението за ротация ще се спазва принципът към онлайн обучение да преминават не повече от 50% от учениците.

При ротация първи преминава към онлайн обучение випускът с най-много заболели или контактни ученици. В общия случай занятия от дистанция ще се въвеждат най-напред за учениците в гимназиален етап с изключение на 12-ти клас. При продължаващо влошаване на епидемичната ситуация се включват учениците от 12-ти клас, както и от прогимназиалния етап с изключение на 7-ми клас. Учениците от 7-ми клас и от начален етап (1-ви до 4-и клас) ще преминават в дистанционно обучение само в краен случай.  

При тъмночервения сценарий - с поне 500 заболели на 100 000 души, всички училища в съответната област ще преминават изцяло в онлайн обучение, но само след заповед на министъра на здравеопазването, която изисква затваряне на училищата. В случай че такава заповед няма, ще важат мерките, разписани за отделните училища при единични случаи или при поне 10% заболели ученици и/или учители.

Източник: в. Сега

Свързани статии