Актуално

На фокус

Одит в „Напоителни системи“

Одит в „Напоителни системи“

26.05.2021

Втори фронт

760


Министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков разпореди да бъде извършен одит в „Напоителни системи“ ЕАД, съобщиха от ведомството.

Предмет на проверката ще бъдат определянето на прогнозни цени при провеждането на обществени поръчки, задълженията на дружеството, разпоредителните сделки, определяне на състава и възнагражденията на Съвета на директорите, както и сключените граждански договори и тези с лица, придобили право на пенсия.
Одитът ще бъде извършен от дирекция „Вътрешен одит“ в МЗХГ и следва да приключи в срок до 04.06.2021 г. 

Преди дни министърът изрази съмнения, че дружеството може да усвои коректно насочените към него в плана за възстановяване 800 млн лв,  тъй като има констатирани проблемни обществени поръчки, при които за строителни материали са плащани цени в пъти по-високи от пазарните. 

   Източик: БНР

Свързани статии