Актуално

На фокус

Обяснение на днешна България...

Обяснение на днешна България...

27.02.2021

Втори Фронт

858


Автор: Отец Владимир Дойчев

Намира се в центъра на София. Мисля че улицата се казва Париж... 

Отвън има плоча с надпис: “Останки от турски казарми XVI век. 

В тези подземия са затваряни български комити и въстаници от 1876 г., а от близката Арилерийска казарма тръгва към бесилото и историческото безсмъртие Апостолът на свободата Васил Левски.” Отдолу същото е написано и на английски...


Зад решетките вече няма борци за свобода. Някой е сложил свежи цветя пред тях... 

Единственият “арестант” е голям (съборен, но не и пречупен) кръст. 

Може би е хвърлен и заключен там като символ на “сигурност”... Че никой няма да вдигне и понесе кръста на онези страдалци. И на Апостола на свободата. 

Отдавна не бях виждал по-красноречиво обяснение на днешна България...

Свързани статии