Актуално

На фокус

Някой е дал разрешение за изсичане на лонгозните ни гори...

Някой е дал разрешение за изсичане на лонгозните ни гори...

05.08.2022

Васо Гюров

267


Васо Гюров:

Лонгозните гори в световен мащаб са много малко. Те са се формирали в продължение на много години, а възстановяването им е бавен процес. Имат уникален характер и са сред най-богатите на биологично разнообразие.

В Европа, освен нашите няколко запазени такива гори, лонгози има само на две места по долината на река Рона във Франция. Това прави българските лонгозни гори изключително ценни и тяхното опазване трябва да е приоритет...

Снимките са от Дяволска Река, на около километър след Приморско. 

Две от тях са от  Google /преди месеци/, а другите са от тази седмица. 

Ясно си личи изсичането, което продължава стотици метри нагоре по течението в удобна близост до пътя. 

На места е изсечен и последният ред дървета в непосредствена близост до реката. 

Някой е дал разрешение, а качествения материал очаква превозвачите.

Свързани статии