Актуално

На фокус

НФСБ С ПРОВОКАЦИЯ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА

НФСБ С ПРОВОКАЦИЯ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА

20.02.2021

Втори Фронт

1796


НФСБ предлагаме: Свети Иван Рилски - вместо Мусала

Българско име за най-високия ни връх – вместо името, останало от турското робство.

Най-високият връх у нас – Мусала, да носи името на Свети Иван Рилски, предлагаме от НФСБ.

В писмо до президента Румен Радев заявяваме: От годините на турското робство на територията на Република България са останали множество турско-арабски топоними, но процесът по преименуването им у нас не е доведен до край.

Смяната на турско-арабските имена с български винаги са се ползвали с подкрепата на българските граждани през годините. Именно президентът на Република България, предвид правомощието, което му дава Конституцията в чл. 98, т. 13 да наименува обекти с национално значение и населени места, би трябвало да бъде инициатор и да е водещ фактор за продължаване на започнатото от дедите ни преименуване на останалите турско-арабски наименования.

Връх Мусала е най-високият в България и на Балканския полуостров, но неговото наименование е чуждо, неразбираемо и неуместно за българските граждани. Историческата наука до момента не може да назове първоначалното име на върха отпреди османското завоевание, за да бъде възстановено то. В подножието на върха се намира Рилската света обител, крепост на българщината, посветена на вечния небесен закрилник и застъпник на българския народ Свети Иван Рилски. Затова, няма нищо по-естествено от това върхът да бъде преименуван с неговото име.

Поставихме този въпрос още на 31 май 2017г., но през август получихме отрицателен отговор. Повторно на 05 март 2020г. сезирахме президента, но не получихме отговор. Аргументите за отказа са евентуалните трудности, свързани с промяната на географски, топографски, кадастрални и други карти. 
Припомняме на президента Радев обаче, че като общински съветници в Бургас прокарахме  решение за промяна на всички турско-арабски топоними на местности, въпреки аргументите „против“, които са аналогични на президентските. Практиката показа, че новите звучни български наименования са приети радушно от обществеността на града и не предизвикват никакви проблеми, свързани с отразяване на промените в кадастъра или с упражняване на правото на собственост. 
В случая с преименуването на връх Мусала такива проблеми не съществуват и смяната на името не би предизвикала каквито и да било съпътстващи проблеми още повече, че става въпрос за изключителна държавна собственост съгласно чл. 18 от Конституцията на Република България.

Затова предлагаме – връх Мусала да бъде преименуван на Свети Иван Рилски.

Свързани статии