Актуално

На фокус

Населението ни е намаляло с около 35 000 души през 2020 г.

Населението ни е намаляло с около 35 000 души през 2020 г.

12.04.2021

Втори фронт

751


С около 35 000 души е намаляло населението на България през изминалата година. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Към 31 декември 2020 г. населението на страната е 6 916 548 души, което е с 34 934 души по-малко (или 0,5%), в сравнение с 2019 г.

Намалява и броят на новородените - 59 086 живородени през 2020 г., което е с 2452 по-малко спрямо предходната година. За сметка на това броят на починалите се е увеличил с 16 652 и е общо 124 735 души за 2020 г., което прави коефициент на обща смъртност - 18.0‰.

Изводът на НСИ е, че в страната продължава процесът на намаляване и застаряване на населението. Пада броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост, за сметка на увеличаващият се брой на починалите и коефициент на обща смъртност. Също така намалява броят на сключените граждански бракове, но и броят на разводите.

Това застаряване води до повишаване на средната възраст на населението, която е 44 г. за 2020 г., спрямо 40.4 г. през 2001 г. Трудоспособното население е с около 17 000 души по-малко в сравнение с предходната година и в момента е 4,139 млн. души (59,8%). Хората на 65 и повече години в края на м.г.  са 1 504 048 души (21,8%), а децата до 15-годишна възраст са 999 014 (14,4%).

  Източник: СЕГА

Свързани статии