Актуално

На фокус

Народното събрание се оплете в отсъствията на Пеевски

Народното събрание се оплете в отсъствията на Пеевски

05.03.2021

Втори Фронт

826


Народното събрание даде три различни справки по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за това колко пъти е отсъствал от заседанията в пленарна зала депутатът от ДПС Делян Пеевски през 2020 г. Първоначално парламентът отговаря, че този народен представител има цели 20 присъствия за периода, после информира, че само за половин година е отчел 59 присъствия, и в същото време съобщава, че не се е регистрирал нито веднъж в зала.

Първата справка по ЗДОИ е на гражданско сдружение БОЕЦ от 5 януари и съдържа таблица с отсъствията и присъствията от пленарни заседания на всички 240 депутати за периода 15 януари - 18 декември 2020 г. В нея срещу името на Делян Пеевски са отчетени 20 участия в зала и 130 отсъствия. Тъй като депутатът от ДПС не е виждан нито веднъж в парламента през миналата година, "Сега" реши също да изиска такава справка за 2020 г., която да включи и точните дати, на които са отчетени регистрациите на Пеевски в Народното събрание.

От там отговориха, че този депутат има само за половин година - от 15 януари до 1 юли, цели 59 присъствия и нито едно отсъствие. Противно на това справката казва, че през цялата година Пеевски не се е регистрирал нито веднъж в пленарна зала, поради което парламентът не може да даде точни дати на присъствията му. Дори да предположим, че колоните в таблицата, която беше предоставена на "Сега", са разменени и депутатът не е участвал в нито едно заседание за полугодието, това не обяснява защо първоначално беше съобщено на БОЕЦ, че Пеевски има 20 присъствия без нито един ден с регистрация в зала. В крайна сметка Народното събрание влиза в открито противоречие със себе повече от веднъж.

Общо пленарните заседания в мандата на този парламент са 485. По данни на bTV за всичките 4 години на 44-тото Народно събрание Делян Пеевски има 479 извинени отсъствия от зала и само 1 неизвинено. Това би трябвало да значи, че депутатът има само 5 присъствия за целия мандат.

  Източник: Сега

Свързани статии