Актуално

На фокус

Министерството на културата написа акт на парламента и нареди железните врати да бъдат премахнати

Министерството на културата написа акт на парламента и нареди железните врати да бъдат премахнати

19.05.2022

Втори фронт

139


Инспектори от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” на Министерството на културата извършиха тази сутрин спешна проверка във връзка с информациите за осъществена нерегламентирана намеса по сградата на Народното събрание (пл. „Народно събрание“ № 2), която е със статут на недвижима културна ценност от национално значение. 

Във основа на установеното от инспекторите на Министерството на културата нарушение са съставени Констативен протокол и принудителна административна мярка за премахване на нерегламентираните монтажни дейности по интериора на сградата на Народното събрание. За нарушението ще бъде съставен и Акт за административно нарушение по Закона за културното наследство.

   Източник: “ГЛАСОВЕ”

Свързани статии