Актуално

На фокус

Мая Манолва: Самоосигурявaщите се българи трябва да са бесни на Борисов

Мая Манолва: Самоосигурявaщите се българи трябва да са бесни на Борисов

15.12.2020

Втори Фронт

3890


Самоосигурявaщите се българи трябва да са бесни на Борисов, след като ги е оставил без подкрепа от ЕС.
Заради хаос и некомпетентност е допуснал над 940 хиляди самоосигурявящи се българи да останат без подкрепа, която ЕК дава през инструмента SURE.
Данните бяха изнесени от евродепутата Радан Кънев, който се позовава на съобщение на Европейската конфедерация на синдикатите (ETUC).
Само три са държавите, които не са се възползвали от помощ за самоосигурявящите се лица - България, Хърватия и Кипър, според информацията. 
По нея българското правителство мълчи. А Борисов е длъжен да обясни истина ли е това и как ще поправи този гаф.
Подкрепата за смекчаване на рисковете от безработица при извънредна ситуация е с бюджет от 100 милиарда евро за ЕС. 
За да си представите гафа на Борисов, ето официалните данни за самоосигурявящите се и самонаетите лица у нас по данни на НСИ, на които трябва да помогне: 
Работещи в селското, горското и рибното стопанство и преработвателна и добивна промишленост - 556 хил. души.
Строители - над 40 хил. души.
Монтьори, шофьори, ресторантьори, хотелиери, работещи в складови бази - над 172 хил. души.
Специалисти, създаващи и разпространяващи информация - над 6 хил. души.
Счетоводители, застрахователи, брокери на недвижими имоти - над 7 хил. души
Експерти от професионални, административни и спомагателни дейности - 40 хил. души.
Медицински специалисти, преподаватели - близо 17 хил. души.
Спортисти, занаятчии, артисти, културни дейци - 34 хил. души.
Призовавам премиерът да даде публично обяснение по тази информация, дължи го на всеки от тези хора и на техните семейства. Както и какви ще бъдат санкциите. Повече така не може!

Свързани статии

Левицата