Актуално

На фокус

„Лукойл“: Преминаването на друг вид петрол е скъпо, изисква 3-4 години

„Лукойл“: Преминаването на друг вид петрол е скъпо, изисква 3-4 години

20.06.2022

Втори фронт

174


Илшат Шарафутдинов, председател на УС на „Лукойл Нефтохим Бургас“

Рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“  е проектирана да преработва нефт със съдържание на сяра, плътност и дестилационна крива от типа на Urals. Оптималната ефективност на преработката се постига при преработването именно на този сорт; допустима е и смес на Urals с други сортове, но с постоянно качество на  бленда и постоянно съотношение. Факторите, обуславящи съотношението, са критичните показатели на качеството на бленда: дестилационно разпределение на фракциите (дестилационна крива), плътност, вискозитет на нефта, съдържание на  сяра, съдържание на органични киселини, и др. Това каза в интервю за Euronews България председателят на УС на „Лукойл Нефтохим Бургас“ Илшат Шарафутдинов.

„Пълното заместване на Urals с други сортове ще изисква преоценка на технологичните възможности на предприятието, тъй като ще повлече след себе си множество изменения: в топлинния баланс на инсталациите, металургичните и хидродинамични показатели на оборудването, класовете на корозионната му устойчивост. Всички тези трансформации в оборудването са необходими за избягване на риска от аварии“, допълни Шарафутдинов.

„Подобен род трансформация, освен високата си стойност, изисква и 3-4 години време за проектиране, поръчване и изработка на оборудването, строителство на инсталациите. Като знаем, че имаме само две  години и половина до края на 2024 г., работим два пъти по-усърдно, за да направим разчетите за необходимите технологични мерки. Но главното е безопасността и екологичната ефективност на производството и да запазим работните места на работещите в завода и сервизните фирми-партньори“, категоричен е председателят на УС на „Лукойл Нефтохим Бургас“.

„Но предприятието няма да се справи само. Политическото решение за отказ от проектния сорт нефт с отработена и лесна логистична схема на доставка значително променя условията на работа. Анализът на световната практика показва, че  решението на подобна задача изисква развитие на логистичната инфраструктура, която в момента е проектирана с оглед на редовните и чести доставки на суровини с неизменно качество. Необходимо е участие на държавата в развитието и осигуряването на брегова логистична инфраструктура за приемане и съхранение на доста по-големи количества нефт с различно качество, осигуряване на капацитет за качественото им блендиране и подаване за преработка на смес с постоянно и допустимо за технологичното оборудване качество“, допълни Шарафутдинов.

„Преминаването към преработка само на тежки и високосернисти нефтове от Близкия изток, например, ще изисква сериозни инвестиции. Измененията ще засегнат схемата и апаратния дизайн на инсталацията за подготовка на суровина, логиката и критичните параметри в цялостната система за управление и противоаварийната защита; ще се наложи промяна на материалното изпълнение на основното технологично оборудване, както и изграждане на нови сероочистващи инсталации и нови каталитични системи, чрез което да се обезпечи качеството на горивата и спазването на екологичните норми“, в заключение каза специалистът.

   Източник: Евронюз България

Свързани статии