Актуално

На фокус

Корупция и смрад обричащи на провал една от най-големите обществени поръчки на столична община - инсталацията за горене на RDF

Корупция и смрад обричащи на провал една от най-големите обществени поръчки на столична община - инсталацията за горене на RDF

08.10.2021

Румен Петков, фейсбук

641


Корупция и смрад обричащи на провал една от най-големите обществени поръчки на столична община - инсталацията за горене на RDF. 
Технически несъответствия:
 - Разход на вода 19 м^3/час или повече от 5 пъти допустимото от ОВОС. 
 - При посочени 18% съдържание на пепел в RDF горивото, спечелилият заявява отпадъчна пепел от 1200 кг/ч, което като си направим елементарна сметка е невъзможно. При обем на гориво 22,5 т/ч с 18% съдържание на пепел излиза минимална стойност от 4050 кг/ч.
  - Емисии
  - При най-ниски регистрирани стойности на NOx в световен мащаб със същата технология 76 mg/Nm^3 са заявени 70 mg/Nm^3. Как се постига такова ниво?
    ч- Спечелилият заявява че ще постигне 20 пъти по-ниска стойност на диоксини и фурани от изискванията на възложителя, което е абсурдно ниска стойност за такъв тип инсталация.
  - КПД
И завършвайки с безумията по проекта - възложителят заявява, че ще постигне нива на КПД от 106% (получаване на повече енергия от вложената), което е невъзможно.
С тези безумия печели този, който ще вземе 15 милиона повече от следващия. На това му се казва грабеж и корупция, след които трябва да дойде прокурор. Настоявам за незабавно спиране на процедурата и посочване на отговорните.

Свързани статии

ICDSoft хостинг компания