Актуално

На фокус

КЕВР реши: Природният газ поскъпва с 60% през август

КЕВР реши: Природният газ поскъпва с 60% през август

12.08.2022

Втори Фронт

84


Природният газ поскъпва с рекордните 60% през август. Това става ясно от решение на Комисията за енергийно и водно регулиране. 

Утвърдената цена на природния газ за м. август, считано от 1 август, е в размер на 297,89 лв./MWh (около 152 евро/MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ще продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.  

Основната причина за високия ръст на цената за август е повишената цена на природния газ в резултат на агресията на Русия в Украйна, се казва в съобщението на регулатора.

В условията на силно намалени или спрени доставки на природен газ от Русия и повишаващата се несигурност, много от държавите на континента също сключват краткосрочни договори. Тези фактори водят до дебалансиране на газовия пазар и до по-високи котировки на международните индекси, уточняват още от Комисията.  

"Независимо от увеличението данните показват, че цената на природния газ в България остава по-ниска от цените на европейските газови борси - на най-големия газов хъб TTF те отбелязаха нов исторически ръст и достигнаха до над 212 евро/МВч.

Основната причина за по-ниската цена у нас са благоприятните ценови условия по договора за доставка на газ от Азербайджан. Част от доставяните количества са на значително по-ниска цена и не са обвързани с цените на международните борси, а с цените на петрола за 6 месеца назад.

Комисията потвърждава изразеното вече становище, че е от изключително значение през следващите месеци „Булгаргаз“ да положи максимални усилия за да гарантира сигурност на доставките и стабилност на цените за българските битови и стопански потребители", уверяват от КЕВР.  

Комисията е определила цената след извършен подробен анализ на предоставените данни и документи във внесеното на 1 август ценово заявление на „Булгаргаз“, се казва още в съобщението.

Установено е, че общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар въз основа на четири източника. В ценовия микс е включено количество по договора за доставка на природен газ в съответствие със сключеното Четвърто споразумение с компания от Азербайджан за периода от 1 юли до 30 септември.

Регулаторът уточнява: Необходимите количества природен газ за август са осигурени от „Булгаргаз“ и със сключен договор за доставка на втечнен природен газ (LNG). Общественият доставчик е изискал оферти от търговци на природен газ от региона и по критерий „най-ниска доставна цена“ е сключил договори с две компании.

В заявлението на „Булгаргаз“ се съдържат цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс. С осигурените количества природен газ се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти, по задълженията съгласно Програмата за освобождаване и по Плана за нагнетяване в ПГХ „Чирен“.  

Комисията уверява, че е спазила нормативните изисквания при утвърждаването на цената и уточнява, че е длъжна да гарантира, че утвърдената цена на природния газ ще възстанови икономически обоснованите разходи за дейността на „Булгаргаз“. "Друг основен законов принцип, от който Комисията се ръководи, е ценовото решение да осигурява баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите като създава предпоставки за енергийни доставки при минимални разходи", се казва още в решението.  

По-късно през деня министърът на енергетиката Росен Христов коментира шоковото поскъпване на газа.

„Търсим най-евтините доставчици на газ. Беше обявен търг, който приключи успешно за количеството за септември, цената е доста добра. Водим преговори с няколко компании за доставките на газ за октомври, ноември и декември“, заяви Христов. И увери: „Вярвам, че ще успеем, ще го решим въпроса“.

Това дали ще купуваме газ от „Газпром“ зависи от това дали всички газови нужди на страната ще бъдат задоволени от други източници, каза още министърът. 

Източник: dariknews.bg

Свързани статии