Актуално

На фокус

КЕВР глоби с половин млн. лв. „Булгартрансгаз“

КЕВР глоби с половин млн. лв. „Булгартрансгаз“

09.08.2021

Втори фронт

486


Комисията за енергийно и водно регулиране извърши проверка на „Булгартрансгаз“ ЕАД относно използваните начини на финансиране при реализацията на „Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД“.
В хода на проверката от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД бяха предоставени сключените от дружеството договори, свързани с проектиране, строителство и финансиране на дейностите по проекта.

В резултат на извършената проверка Комисията установи, че договорите са сключени без предварително разрешение от енергийния регулатор, каквото е изискването на чл. 21, ал.1, т.23, предложение Второ от Закона за енергетиката /ЗЕ/.

Предвид това, на 05.08.2021 г., на основание чл. 206, ал. 2, във връзка с ал. 1 от ЗЕ, председателят на КЕВР издаде 21 бр. наказателни постановления, с които на „Булгартрансгаз“ ЕАД“ са наложени имуществени санкции в общ размер 427 413 лв.

  Източник: frognews

Свързани статии