Актуално

На фокус

Какво се случи с постъпленията към Газпром (АНАЛИЗ)

Какво се случи с постъпленията към Газпром (АНАЛИЗ)

08.09.2022

Борислав Боев

526


Преди да напиша анализа си, искам да поясня, че целта на този пост е само за информация, и го пиша от гл. точка на човек, който се занимава с икономически изследвания в областта на енергетиката. Поназнайвам и 2-3 неща, свързани с планирането и прогнозирането.

На графиката виждате постъпленията на Газпром от експорта на природен газ за периода 2016 – 2022 г. Важно е да се отбележи, че абсолютно всеки период попада в обхвата на санкционните режими, на които обект е Руската федерация, макар и те да са с различен интензитет и обхват.

След началото на войната в Украйна, обемите към традиционните европейски клиенти чувствително намаляха и номинално Газпром трябваше да загуби страшно много пари. 

Това не се случи по една проста причина – енергетиката е комплексна система, с множество вертикални и хоризонтални връзки, и „разбутването“ на един елемент, води неизбежно до каскада от процеси, вкл. и с силно изразен ценови ефект. 

Конкретно в случая намалените количества от Газпром не бяха и все още не могат да бъдат компенсирани адекватно, цената на TTF хъб-а (а и останалите световни борси) хвърчи нагоре, и оттам Газпром компенсира намалените обеми с по-висока цена – постъпленията растат.

Друга движеща сила е пренасочването на някои от експортните обеми към Азиатските дестинации. Там пазарът е огромен и тепърва ще се развива, всеки газов гигант, без изключение гледа към Азия.

Това е краткосрочното обяснение на нещата. За средносрочно и дългосрочно не се наемам да прогнозирам, защото обстановката е крайно несигурна и нестабилна.

Свързани статии