Актуално

На фокус

ИЗВЪНРЕДНО: НОЩ ПОДАДЕ ОСТАВКА

ИЗВЪНРЕДНО: НОЩ ПОДАДЕ ОСТАВКА

15.04.2021

Втори фронт

17377


Националният оперативен щаб е разформирован, считано от днес. Щабът беше създаден със заповед на министър-председателя Бойко Борисов в началото на пандемията през февруари 2020 година.

Националният оперативен щаб имаше за цел да организира и координира  действията на компетентните държавни органи във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19.

Ето какво гласеше заповедта за създаване на щаба:

З А П О В Е Д

№ Р-37

София, 26.02.2020 г.

На основание чл. 24, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация с цел организиране и координиране на действията на компетентните държавни органи във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването COVID-19 (инфекциозно заболяване, причинено от коронавирус 2019-nCoV)

Н А Р Е Ж Д А М:

Създавам Национален оперативен щаб в състав:
Председател:

Генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски – началник на Военномедицинската академия;

Секретар:

Полковник доцент д-р Димо Илиев Димов – началник на катедра „Медицина на бедствените ситуации“ към Военномедицинската академия;

Членове:

Главен комисар Георги Арабаджиев – заместник-главен секретар на Министерството на вътрешните работи;

Главен комисар Светлан Кичиков – директор на Главна дирекция „Гранична полиция” на Министерството на вътрешните работи;

Бойко Христов – началник на отдел „Управление при кризи“ в дирекция „Ситуационен център“ на Министерството на външните работи;

Професор д-р Тодор Кантарджиев – директор на Националния център по заразни и паразитни болести;

Доцент д-р Ангел Кунчев – Главен държавен здравен инспектор.

При необходимост председателят на Националния оперативен щаб по
т. 1 може да привлича за участие в щаба и други експерти, в т.ч. представители на други министерства, ведомства и организации.
Националният оперативен щаб по т. 1 да организира, координира и наблюдава всички действия на компетентните органи във връзка с предотвратяване на разпространението на COVID-19, както и да събира, обобщава и анализира цялата информация за развитието на ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19, и да информира медиите и обществеността.
Националният оперативен щаб по т. 1 да предоставя периодично информация на министър-председателя и на съответните министри за развитието на ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19, и за предприетите мерки и действия.
Националният оперативен щаб по т. 1 да изпълнява дейността си в сградата на Военномедицинската академия.
Препис от заповедта да се изпрати на председателя, на секретаря и на членовете на Националния оперативен щаб по т. 1 за сведение и изпълнение.

  Източник: eurocom

Свързани статии

Левицата