Актуално

На фокус

Искайте като избиратели и потребители конкретен отговор за производството на ток

Искайте като избиратели и потребители конкретен отговор за производството на ток

25.01.2021

Владимир Каролев, фейсбук

1195


В момента единият блок на Козлодуй е в непланиран ремонт и около 45% от електроенергията на България се произвежда от въглищните централи (оранжевото). Не приемайте нито един зелен, червен, син, оранжев, европейски, американски, български, руски, китайски или какъвто и да е било друг план за трансформация на българската енергетика, ако не ви даде ясен и конкретен отговор откъде ще идват тези 45% след точно 5 години, когато Брюксел забрани държавната подкрепа за високоемисионни централи. Искайте като избиратели и потребители конкретен отговор за производството на ток - никакви умни или глупави мрежи, никакви батерии, никакви форми на съхранение като водород или амоняк, никакви панели по селските покриви, никакви дългосрочни технологични пробиви като нелицензирани модулни реактори, сероводороди на дъното на Черно море, никакви непроучени източници като геотермални централи или онези с вълноломите. Трябва нещо конкретно и работещо днес, което може да бъде построено за 5 години до ключ. С моите скромни познания възможните решения са:
1. По плана за възстановяване и устойчивост заделяме средства за инфраструктура за улавяне на въглерод. Свързването с нея остава за сметка на централите. По този начин съществуващите въглищни мощности ще си работят до амортизирането им и след 15-20 години ще мислим с какво да ги заместваме.
2. Разширяване на мрежата на Булгартрансгаз до Маришкия басейн и трансформация на четирите централи там в огромни газови системни мощности. За да се отговори на европейските изисквания за емисии, може да бъдат придружени с соларни централи, които да правят водород за горивния микс.
3. Закриваме половината българска енергетика, защото не можем като държава да произвеждаме чист ток и вкарваме инвестициите в увеличаване на мрежовия ни капацитет за внос. Първо вероятно ще внасяме турски ток, а ако в бъдеще се наложат въглеродни мита, ще търсим от Румъния или германо-австрийската мрежа.
Който се сеща за нещо друго реалистично, нека допълни.

Свързани статии