Актуално

На фокус

Икономистът Пламен Данаилов: Добре дошли в страната на ограничените възможности!

Икономистът Пламен Данаилов: Добре дошли в страната на ограничените възможности!

23.12.2020

Втори Фронт

1199


Живеем в държавата на абсурдите! Спомянете ли си преди месеци обявената мярка за безвъзвездни помощи от 3 до 10 хил. лева.

След преглед на подадените заявление част от кандидатите за помощ са били отхвърлени, защото не отговарят на различни критерии. Преди дни Министърът на икономика обяви, че ще преразгледат отхвърлените молби за помощ и ще бъдат допуснати за финансиране.

Но! Част от фирмите са обжалвали по съдебен ред отхвърлените молби и сега се оказва, че няма как да получат помощ, защото са обжалвали по съдебен ред заповедта за отказ и отново няма да получат шанс за достъп до макар и малки, но сигурно необходими средства, за да запазят бизнеса си. Какво излиза, че инциативните хора, които се борят да запазят хляба си и не са съгласни с администрацията отново няма да получат шанс!

Т.е. министърът на икономиката или не знае какво прави, или се опитва да хвърли прах в очите на хората! И в двата случая бизнесът губи! Ние губим!
Добре дошли в страната на ограничените възможности!

 

Свързани статии