Актуално

На фокус

Хиляди жени в България не знаят, че в телата им има канцерогенни импланти

Хиляди жени в България не знаят, че в телата им има канцерогенни импланти

19.09.2022

Нели Георгиева, Зам. Председател на АПЕМ"

2915


Здравейте, мами!

В качеството си на Зам. Председател на Асоциацията на Пациентите на Естетичната Медицина (АПЕМ) се обръщам към БАПРЕХ , към вас и към медиите в България с това отворено писмо, което адресира много наболял проблем измежду жените в България - последно излезлите данни за канцерогенност и токсичност на силиконовите гръдни импланти. В частност проблемът "Алерган", за който никой не говори. Мълчание, което коства на мен и на хиляди жени в България, здравословни проблеми и много стрес.

"На вниманието на Доц Янков, председател на БАПРХ

и всички акредитирани членове.

Обръщам се към вас с молбата да обърнете сериозно внимание на последните предупреждения и рискове, свързани със силиконовите гръдни импланти, които световната медицинска общност изнесе. Проявявам разбиране, че не всички ваши членове говорят чужди езици и/или се интересуват от новостите в ресора си, за това ще синтезирам някои от най-важните моменти през изминалите години.

Искам да започна с разочарованието си, че никой от вашите членове не пожела да коментира пред медиите изтеглянето на имплантите Алерган от пазара и връзката им с Анаплсатичен Едроклетъчен Лимфом (BIA-ALCL), по този начин хиляди жени в България останаха в неведение, че в телата им има канцерогенни импланти и не са предупредени да се наблюдават за съответната симптоматика. Тук отново отваряме въпроса „Защо в България няма регистър на пациентите на естетичната медицина?” Още през 2020 година Алерган излязоха с официална позиция, че съветват всички хирурзи, които са работили с техния продукт, да се свържат с пациентите си и да ги уведомят за изтеглянето и причината и да им обяснят за какви симптоми да се наблюдават. Като пациент, на който са му сложили импланти Алерган, Ви уверявам, че никой не се е свързал с мен да ме уведоми за това изтегляне. През последните две години съм комуникирала със стотици жени с Алерган – нито една от тях не е била уведомена от своя хирург! Надявам се, че сте наясно, че към момента статистиката за развитие на BIA-ALCL при жени с Алерган е скочила до 1 към 400 и продължава да расте, а ние разполагаме с приблизителни данни, че в България около 6000 жени носят този имплант. Ако цифрата е друга – моля, поправете ме! Надявам се БАПРХ да водят някаква бройка. В този ред на мисли – колко от членовете Ви правят разширена хистология включително маркерът CD30 на капсулата на импланта Алерган, когато го подменят или премахват? Аз имам отговор на този въпрос, защото имам преки наблюдения, работейки тясно с ваши пациенти през последните години, въпросът е полу-реторичен. Истината е, че това се случва единствено ако пациентът е запознат с проблема и поиска изрично това да се направи. А мнозинството от пациенти не са запознати, защото хирурзите им не са ги запознали.

През Октомври 2021 година ФДА излезе с официална нота – препоръка към пластичните хирурзи в САЩ да включат допълнителна информация в информираните си съгласия, които предоставят на пациентите си по време на консултация за мамопластика. Тази препоръка включва множество рискове, с които пациента трябва да се запознае. Както следва:

- Състояния, при които гръдни импланти (ГИ) не трябва да се поставят.

- Оценка дали сте подходящ кандидат за ГИ.

- Рискове от операцията при поставяне на ГИ.

- Рискове от руптура, капсулна контрактура, хронична болка, белези, сраствания и пр.

- Риск от Анапластичен Едроклетъчен лимфом BIA-ALCL

- Риск от системни автоимунни симптоми ASIA Syndrome (Breast implant illness)

- ГИ не са вечни - ФДА и производителите препоръчват подмяна на 8-12 години и Ядрено-магнитен резонанс на всеки 2 години.

- В следствие на горепосоченото, веротно пациентът ще се подложи на повече от една гръдна операция през живота си.

- Обсъждане варианти за корекция, които не включват използването на ГИ.

Искам да Ви обърна внимание , че в САЩ ако производителите на импланти не получат Информирано съгласие с тази информация от хирурзите, с които работят, но въпреки това им продават импланти, подлежат на правни санкции от регулаторните органи.

В същата нота от ФДА беше възложено на производителите да сложат знак Black Box Warning на опаковките на имплантите, поставяйки ги в категорията „особено опасен за здравето продукт”. И понеже пациентите нямат достъп до опаковките на имплантите, хирурзите са предупредени да сложат тази информация в информираните си съгласия.

Наясно сме, че това са препоръки и то на Американския пазар, но ние, от АПЕМ, ще бъдем особено признателни, ако някой хирург от Вашите редици изрази желание да прокара новостите първи сред колегите си. Ще му отдадем публично признание за пример за Добра практика и поставяне безопасността на пациентите си на приоритетна позиция!

На 8ми Септември 2022 година излязоха още данни за онкологични заболявания, които са свързани този път и с текстурирани и с гладки импланти. Един вид рак на кожата – Squamous Cell Carcinoma (BIA-SCC) и още няколко вида лимфом. Разликата с тези новоизлезли заболявания и Анапластичния едроклетъчен лимфом е, че те се развиват средно около 20-22 години след поставяне на импланти, а BIA-ALCL – средно около 8мата година. Симптоматиката е еднаква – туморна маса и/или колекция на течност. Респективно, диагностиката е същата – образна такава и хистологична.

В този ред на мисли, ние в АПЕМ получихме сигнали от жени с импланти Алерган и налична късна серома, които са се обърнали за съдействие към хирурга си, но не са получили диагностика по световните протоколи – предписан им е антибиотичен препарат и са отпратени без хистологичен анализ на течността в капсулата. Това ни кара да се съмняваме, че сред Вашите редици има специалисти, които не са добре запознати със сериозността на проблема и по този начин рискуват здравето и живота на своите пациенти. Отправяме гореща молба да информирате своите членове как се процедира при наличие на симптоматика на BIA-ALCL и ако не се смятат за достатъчно компетентни да се справят със ситуацията, да насочат пациента си към специалист, който ще извърши дигностиката.

И искам да завърша с един много наболял проблем, който не е толкова ясен като онкологичните заболявания, свързани с ГИ, а именно Breast implant Illness – един лаически термин, който в годините се наложи сред жените, които са забелязали критични промени в тяхното здравословно състояние след поставяне на ГИ. Терминът Breast Implant illness всъщност е познат в медицината като ASIA syndrome и описва редица автоимунни симптоми, които се свързват с поставяне на импланти или адюванти, какъвто е и силиконът. Медицинският силикон D4 и D5 е спрян от употреба в козметични изделия от няколко години. Даже в изследване от 2020 година се доказа, че в предизвикват клетъчна смърт при култивирани клетки. Което накара медицинкото съсловие да се разколебае за тяхната инертност. Ние всички вече знаем, че микросиликон мигрира из цялото тяло на жените с импланти и това се доказва при медицинско изследване на трупове през Септември 2020 година. Много е лесно да включим логическото си мислене и да приемем, че е много веротно стотици хиляди жени по света да не си измислят, че се чувстват зле и здравето им се е разклатило след поставяне на ГИ.

Точно поради наличието вече на достатъчно медицинска информация и критична маса от пациенти с оплаквания, от Август 2022 година ФДА включи в аналите си термина „Breast implant illness” , причислявайки го към рисковете от манипулацията. Категоризиран е като “систематични симптоми , свързвани с имплантирането на силиконови гръдни протези” – това е сериозна крачка към валидизиране на проблема.

Така или иначе – доказаната канцерогенност на медицинското изделие, ни задължава да говорим открито и с емпатия за рисковете от неговата масова употреба.

Ние, жените, повече от вас желаем да имаме красиви бюстове и да вярваме, че това е възможно без риск. Но сме длъжни да отворим очите си за фактите и да го направим за нас, за децата си, за близките си и за всички жени по Света. Истината може да не е в ничия полза, но Истината спасява животи.

Ние от АПЕМ апелираме за отворена дискусия по темата!

Това е отворено писмо към БАПРХ, което ще публикуваме публично в нашите канали и ще стане одостояние на десетки хиляди жени. Също ще го препратим и на редица български медии. Искрено се надяваме да имаме отговор и изразена Ваша позиция в нормална времева рамка.

Подаваме ръка на всеки хирург, лекар, медик, който е склонен да работи в полза на пациента си – от това печелят всички! Когато Вашите пациенти са запознати с всички възможни рискове, те поемат отговорност за собственото си здраве и ако нещо се обърка, те ще търсят в лицето на хирурга си партньор, а не враг!

С уважение –

Нели Георгиева,

Зам. Председател на АПЕМ"

Свързани статии