Актуално

На фокус

Хиляди земеделци са пробвали да излъжат с декари за повече субсидии

Хиляди земеделци са пробвали да излъжат с декари за повече субсидии

06.09.2021

Втори фронт

733


За поредна година Държавен фонд "Земеделие" хвана хиляди фермери в надписване на обработваните от тях декари. Целта на надписването е ясна - повече земя означава повече субсидии.

Проверките на фонда за кампания 2021, които приключиха наскоро, са установили припокриване на площи в над  7000 заявления за подпомагане.  Дублирането засяга 3567 хектара. Тъй като не във всички случаи става дума за умисъл и опит за измама (застъпването може да се дължи и на неточно очертани парцели), стопаните, които са "надписали" обработваната от тях земя, имат шанс да поправят грешката - като оттеглят заявлението си. Срокът за това е 1 декември.

Експертите на фонда ловят неверните данни по два начина - чрез проверки на място и чрез сателитно наблюдение. При втория начин се преглеждат поредица фотоси, направени във времето, така че да се види как се развиват отглежданите растения.  Проследяването  на растежа бе въведено заради лоши "практики" на гръцки и испански фермери  - преди години стана ясно, че снимани от космоса "маслинови горички" всъщност са хартиени макети на дървета. 

От ДФ "Земеделие" посочват, че са публикували  информация за установените застъпвания в  Системата за електронни услуги - в раздел „Справки“, секция „Двойно декларирани площи“, в индивидуалния профил на всеки земеделски стопанин.

Вече трета година служителите на заплащателната агенция сами проверяват случаите на дублиране и установяват кой е правоимащ и не се налага стопаните да носят доказателства, че коректно са декларирали земята, която обработват и за която искат субсидии. От ДФЗ просто проверяват  данните за съответния земеделски производител в регистрите на агроминистерството.

На 6 юли ДФ „Земеделие“ уведоми всички кандидати за директни плащания, че започва кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2021. Проверките са обхванали близо 1.2 милиона земеделски парцела с обща площ 3 880 058 хектара, декларирани от 60 500 стопани по различните схеми и мерки за площ. Чрез тях се засичат и съпоставят декларираните от кандидатите площи с наличните данни в специализираните регистри на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Контролът за Кампания 2021 стартира с теренни проверки по подадените заявления - тоест с посещения на място. "Част от проверките за площи се извършват чрез дистанционно проучване. За целта се използват изображения с висока резолюция (VHR). Заснемането на VHR изображенията се извършва всяка година от сателитни платформи под егидата на Изследователския център към Европейската комисия. Използва се платформата СЕНТИНЕЛ. Сателитните снимки са заснети през определен период от време, създавайки времеви серии, които служат за проследяване на вегетативния процес", обясняват от ДФЗ.

При проверка за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци се измерва площта на декларираните парцели и се констатира наличието на заявената култура. Също така се установява и дали са спазени минималните агротехнически мероприятия, които да гарантират получаването на добиви, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2015 г.

САНКЦИИ

За недобросъвестните, които са наддекларирали земя, за да получат повече субсидии, има санкции. Глобите зависят от мащабите на "надписването". Нарушенията са два типа - земеделецът е посочил площи, които не ползва и не обработва, или пък е заявил декари за подпомагане без доказано основание за ползване. 

Ако разликата е дребна (и най-вероятно няма умисъл) - до 3% от заявената земя, или до 2 ха, субсидията се изплаща според реално обработваната площ -  т.е. няма санкция, а само корекция.  

Ако разликата е в диапазона 3-20%, или над 2 ха, надписаните декари се умножават по две и се изваждат от площта, за която се полагат субсидии. 

Ако разликата е над 20%, но до 50%, изобщо не се изплаща субсидия.

Ако разликата е над 50%,  не се изплаща субсидия за схемата и/или мярката  и освен това се налага санкция и за бъдещ период.

Ако се проследят резултатите от предишни кампании, очертава се тенденция на леко намаление на дублажите. При кампания 2020 например бяха хванати припокривания в размер на 3 303 хектара в 7467 заявления. година по-рано застъпвания имаше в 10 992 заявления за 5 457 хектара. 

  Източник: СЕГА

Свързани статии