Актуално

На фокус

ГЕРБ бетонира свои хора в любимите на Борисов горски и ловни стопанства

ГЕРБ бетонира свои хора в любимите на Борисов горски и ловни стопанства

22.04.2021

Втори фронт

813


ГЕРБ бетонира контрола си върху любимите на Борисов горски и ловни стопанства за следващите 5 години. Това е станало скоропостижно и с помощта на шест заповеди, издадени за часове от земеделския министър в оставка Десислава Танева на 16 април - дни след като в 45-тия парламент влязоха новите депутати и стана ясно, че ГЕРБ е в пълна политическа изолация и няма да управлява.
Става дума за двама членове на управителния съвет и оперативното ръководство на Североизточното държавно предприятие. В неговите активи влизат горите и ловните стопанства на областите Варна, Шумен, Добрич и Търговище.

Десислава Танева най-напред е освободила, а след това отново е назначава за нов 5-годишен мандат целия досегашен управителен съвет на Североизточното държавно предприятие. Така на практика ръководството запазва постовете си за нов 5-годишен мандат.

Досега председател на управителния съвет на предприятието беше Бейзат Яхя - бизнесмен и политик, известен като човек от вътрешния кръг на Борисов, припомнят от сайта “За истината”. За директор е преназначен Веселин Нинов, който и досега ръководеше оперативно предприятието и също представляваше държавата в управителния му съвет.

Яхя е бивш функционер на ДПС за Североизточна България. Счита се за един от доверените хора на Ахмед Доган в Делиормана. Два мандата е председател на общинския съвет в община Венец от Движението за права и свободи.

На изминалите парламентарни избори неговият син Илтер Бейзатов беше на второ място в листата на ГЕРБ за този избирателен район и спечели близо 7000 преференции.

Заради близостта си с Борисовата партия Яхя бе изключен от ДПС. При посещенията си в региона премиерът в оставка отсядаше винаги в любимото на властта ловно стопанство Паламара, управлявано на практика от Яхя и бе сред почетните гости по време на семейните му празници.

Бързината, с която Десислава Танева е преназначила за още пет години членовете на Управителния съвет на Североизточното държавно предприятие и директора му Веселин Нинов не е случайна. Миналата година от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните обявиха публично, че възнагражденията на директорите на държавните предприятия, както и на членовете на управителните им съвети, се формират по реда на наредба от 2012 г. Според нея директорите получават 200 % от средната брутна заплата на шефовете на териториалните горски поделения, а членовете на УС – 100 % от средната им брутна заплата. Колко точно прави това стана ясно от подадените декларации в КПКОНПИ от граждани, заемащи публични държавни длъжности.

Така през лято на м.г. стана ясно, че директорът на Североизточното държавно предприятие Веселин Нинов, когото миналия петък Десислава Танева спешно е преназначила за още пет години, е с най-висок доход сред колегите си от шесте държавни горски мегапредприятия. Нинов е декларирал за 2019 г. заплата от общо 170 хил. лв., което прави 14 166 лв. месечно, показаха справки от подадените декларации в КПКОНПИ .

В структурата на Североизточното държавно предприятие са включени 18 горски и 5 ловни стопанства. Общата площ на държавните горски територии в района на дейност на предприятието е 287 892 ха, като залесените горски територии възлизат на 94 % с площ от 271 222 ха. Според официалните отчети на предприятието, средногодишното ползване на дървесина от държавните горски територии е 520 хил. куб.м

   Източник: frognews

Свързани статии