Актуално

На фокус

Фермери на протест: Ковчег за бг земеделието, блокираха пътя София - Варна

Фермери на протест: Ковчег за бг земеделието, блокираха пътя София - Варна

02.09.2021

Втори фронт

543


Стотици земеделски производители протестират край Велико Търново с искане сектор селско стопанство да бъде включен в актуализацията на бюджета. 

Те блокираха главния път София-Варна при село Шереметя и изляха мляко, запалиха чували с вълни и разхвърляха зеленчуци на земята. Протестът настоява в бюджета  да бъдат включени поне 70 милиона лева като Covid мярка за подпомагане на целия сектор „Селско стопанство“, за да не последват фалити.

Земеделските стопани извадиха и ковчег, за да погребат символично българското земеделие. 

Ако исканията им не бъдат чути, фермерите ще организират протест в триъгълника на властта в София на 9 септември. 

От земеделското министерство разпространиха позиция, в която се казва: 

Екипът на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е предоставил на народните представители Мая Манолова, Албена Симеонова и Пламен Абровски подготвените от него подробни разчети и предложение за актуализация на бюджета. 

Мотивираното предложение, изготвено от експертите на МЗХГ, за промяна на бюджета е в размер на 110,5 млн. лева и е за осигуряване на финансови средства за държавно подпомагане в сектор „Земеделие“. То е насочено към разрешаване на специфични проблеми на земеделските стопани чрез прилагане, както на мерки с компенсаторен и превантивен характер, така и на мерки за насърчаване конкурентоспособността на отрасъла и стабилизиране доходите на фермерите, в условията на задълбочаващата се пандемия и все по-реалните рискове от нова вълна на пандемията през есента.

Екипът на МЗХГ напълно разбира, че народните представители се подготвят за предизборна кампания или явно не са излизали от такава, но това не трябва да се прави на гърба на служителите на министерството и за тяхна сметка. 


В тази връзка призоваваме г-н Абровски, г-жа Симеонова и г-жа Манолова при предстоящите дебати за актуализацията на бюджета в сектор „Земеделие“ да отчетат труда на експертите в МЗХГ, които имат заслуга при за разработването на разчетите.

Още веднъж прилагаме кратко резюме на предложените средства, които е наложително да залегнат в актуализацията на бюджета, обосновани в две основни направления: 

• 70 млн. лева за подкрепа на секторите: животновъдство и растениевъдство, свързани с преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COVID-19.
Тези средства ще могат да бъдат насочени към земеделските стопани, в съответствие с действащата „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“. Предоставянето им е обвързано с нотификация на държавна помощ пред службите на Европейската комисия.

Сумата от 70 млн. лева е съобразена с изплатените средства през 2020 г. в подкрепа на двата сектора чрез използването на инструмента de minimis. Тъй като за 2021 г. е достигнат националният таван за предоставяне на помощи de minimis чрез Временната рамка се предоставя възможност за оказване на финансова подкрепа на засегнатите стопани.

• 40,5 млн. лева за съществуващи държавни помощи, насочени към компенсиране на щети от неблагоприятни климатични събития и болести по растения и животни, както и за актуализиране бюджетите на съществуващи инвестиционни схеми за подкрепа, с оглед стартиране техния прием през 2021 г.

  Източник: offnews

Свързани статии

Левицата