Актуално

На фокус

Евростат: Чужденците не искат да живеят в България

Евростат: Чужденците не искат да живеят в България

26.03.2021

Втори Фронт

893


България не е привлекателна дестинация за живот нито за чужденци от страни от ЕС, нито за такива извън общността. Само 1% от населението на страната са граждани на други страни. Това сочи ново изследване на Евростат за процента на живеещите в ЕС граждани на държави извън общността.

Само 0,9 на всеки 1000 човека са живеещите в страната ни от държава-членка на ЕС (0% от населението), а 13,4 на 1000 от държави извън ЕС (1%).

На 1 януари 2020 г. 23 милиона граждани на държави, които не са членки, са живели в една от държавите-членки на ЕС, което представлява 5,1% от населението на ЕС. В държавите-членки на ЕС живеят 13,5 милиона граждани на друга държава-членка на ЕС, което представлява 3,0% от населението на ЕС.

Най-висок дял чужди граждани живеят в Люксембург (47% от общото население), най-нисък в Полша и Румъния.

Висок дял чуждестранни граждани (10% или повече от местното население) се наблюдава и в Малта, Кипър, Австрия, Естония, Латвия, Ирландия, Германия, Белгия и Испания. За разлика от тях чуждите граждани представляват по-малко от 1% от населението в Полша и Румъния.

  Източник: frognews

Свързани статии