Актуално

На фокус

Европа набира астронавти: какви са изискванията?

Европа набира астронавти: какви са изискванията?

19.02.2021

Spisanie 8

357


За първи път от 11 години насам Европейската космическа агенция (ESA) набира нови астронавти. Заявленията ще се подават в продължение на осем седмици от 31 март 2021 г. до 28 май 2021. Следва шестстепенен процес на подбор на следващото поколение европейски астронавти.
Много от нас са мечтали като деца да станат космонавти. Ето какво се изисква от кандидатите.

Кандидатите трябва да са гражданин на държава-членка на ESA или асоциирана държава (не всички държави-членки на ЕС са и на ESA и обратно). Да притежават минимум магистърска степен по естествени науки, медицина, инженерство, математика или компютърни науки или да имат диплома от официално пилотно училище. Кандидатите трябва да имат най-малко три години подходящ професионален опит след дипломирането си и да владеят свободно английски език. Доброто познаване на друг чужд език и всеки друг допълнителен език е плюс.

Не е задължително кандидатите да имат лиценз за пилот, но трябва да представят медицинско свидетелство от клас 2, издадено от авиационен медицински експерт, което показва, че са медицински квалифицирани за лиценз за частен пилот (PPL).

Те трябва да демонстрират оперативни и лидерски умения. Съществуват обаче много други умения, които могат да са допълнителен плюс за пред комисията като например опит в пустинните преходи, работа в екип и адаптивност, самоконтрол и чуждоезикови умения.

Този път ESA разшири критериите си по отношение на физическите възможности на кандидатите, насърчавайки хората с физически увреждания да кандидатстват. Специална покана е отправена и към жените, "защото ние се стремим да разширим половото разнообразие в нашите редици", пише на сайта на ESA.

Изискванията за идеално здраве са винаги едни и същи. Космосът не е най-благоприятната среда за работа. Радиацията се счита за една от най-заплашителните космически опасности. Дори краткото излагане на космическа радиация може да бъде изключително опасно за здравето. Доказано е, че тя увеличава риска от рак, уврежда централната нервна система, променя когнитивните функции, намалява двигателния контрол и влияе върху поведението. Излагането на неземна гравитация пък води до драматични структурни и функционални промени в човешката физиология, включително промени в сърдечно-съдовата, нервната и мускулно-скелетната системи.

Сред най-критичните проблеми, с които се сблъскват хората при продължителни космически полети, са когнитивните, психологическите и психосоциалните предизвикателства. Да живееш в затворено пространство, далеч от дома, в микрогравитация, дълго време с други хора не е лесна задача, пише в коментара си за новите предложения на ESA сайтът The Conversation.

Кандидатите трябва да демонстрират добра способност за разсъждение, памет и концентрация, способност да работят с другите, ниско ниво на агресия и емоционална стабилност, за да се справят с нивото на стрес и извънредни ситуации, които могат да възникнат по време на космически полет.

Свързани статии