Актуално

На фокус

ЕС ще увеличи издръжката на украински бежанец на 100 евро седмично

ЕС ще увеличи издръжката на украински бежанец на 100 евро седмично

29.06.2022

Втори фронт

116


Eвропейската комисия предложи в сряда издръжката на украински бежанец да се увеличи от 40 на 100 евро седмично, като се позова на увеличените разходи заради високата инфлация.

Средствата, направени в страните членки, ще могат да се възстановяват от европейския бюджет в продължение на 26 седмици след пристигането на бежанеца вместо 13, както беше досега.

По данни на Брюксел украинските бежанци в Европа са над 6.2 млн., като въпреки известното стабилизиране на броя им през последните месеци, нетният им брой продължава да се увеличава.

Най-много бежанци има в Полша и останалите съседни на Украйна държави. Българското правителство съобщава, че в страната има 82 882 бежанци от Украйна, от които 26 937 (32.5%) се ползват от подслон, осигурен им от държавата.

Увеличаването на разходите за издръжка е заложено в нов пакет от помощи от европейския бюджет за държавите членки, който идва по линия на кохезионните фондове. Той позволява увеличаване на авансовите плащания по дължимите от ЕС средства по оперативните програми. Еврокомисията предлага сега още 3.5 млрд. евро от тях да се насочат към различни разходи, свързани с бежанците, в допълнение на първите 3.5 млрд. осигурени в края на април.

Според предложението ще стане възможно ЕС да приема искания за възстановяване на разходи в пълен размер за сметка на европейския бюджет вече и за социално-икономическата интеграция на бежанците, което досега не беше допустимо. Тази възможност се разпространява към всички бежанци, независимо от държавата, от която пристигат, като Брюксел смята, че така ще намали допълнително натиска върху националните бюджети.

Еврокомисарят за кохезионната политика Елиза Ферейра каза, че първият транш вече е изхарчен. Тогава ЕС отпусна на България 148 млн. евро, от които правителството каза, че ще похарчи 48 млн. за бежанците, тъй като останалите са предварително разпределени за COVID помощи.

С новия пакет от европейски пари, които ще дойдат от неизпълнени, забавени или незапочнати проекти по кохезионните фондове, ще може да се плаща за храна, подслон, материали от първа необходимост, преводачески услуги, обучение, както и за достъп до пазара на труда и други интеграционни дейности за бежанците.

Защо украинските бежанци са различни от останалите и какво гарантира временната закрила, на която те имат право - вижте тук.

Еврокомисията предлага поне една трета от европейските пари да отиват в неправителствени организации и регионалните власти, които се грижат за бежанци, вместо да се преразпределят от правителствата централизирано.

Във финансирането на издръжката и интеграцията на бежанците от Украйна ще бъде включен и Европейският кохезионен фонд, за да се увеличи портфейла на програмата, наречена FAST CARE (бърза грижа). Досега грижата за бежанците беше покривана от социалния и от фонда за регионално развитие на ЕС.

Остава правилото, че направените разходи могат да се заявяват със задната дата (в рамките на 26-седмичния период), дори когато операцията вече е приключила.

Размерът на финансирането за всяка държава ще се определя от полагаемите им се авансови плащания по оперативните програми, като може да стигне до 1.5 пъти повече от нормалните нива. Най-много пари ще могат да получат страните, чиито оперативни програми за 2021-2027 г. са вече одобрени, тъй като те ще имат право авансово да получат както полагаемите им се 0.5% от средствата, така и 0.5% за 2021 г., когато пари не са харчени и още толкова от плана за бежанците от 3.5 млрд. евро. България не е сред държавите с одобрени от Европейската комисия оперативни програми, но е в напреднал етап и може да очаква в близките месеци да подпише партньорско споразумение с нея, с които те да бъдат задействани.

Това ще означава, че сега София ще разполага с по-малко средства, тъй като в предишния пакет за украинските бежанци, като държава, приела повече бежанци от 1% от собственото си население, тя имаше право на 11% авансово финансиране.

За да не ощети прекомерно програмите за сближаване, Еврокомисията предлага проектите от предишния финансов период, които закъсняват поради вдигането на цените или недостига на работна ръка или други причини, да могат да се прехвърлят към настоящия, вместо парите от тях да бъдат губени. Облекчението ще се отнася до всички проекти на стойност над 1 млн. евро.

За да могат предложенията да започнат да се прилагат, е необходимо те да бъдат одобрени от Европейския парламент и от страните членки. Тъй като парламентът излиза във ваканция в средата на юли, това вероятно ще стане факт през есента.

   Източник: ДНЕВНИК

 

Свързани статии