Актуално

На фокус

Държавата взима нов дълг от 150 млн. лв. при много висока лихва от 4,13 %

Държавата взима нов дълг от 150 млн. лв. при много висока лихва от 4,13 %

27.09.2022

Втори фронт

187


България взима поредния нов дълг при много висока лихва.

Държавата е поискала да прасира държавни ценни книжа за 200 милиона, но е успяла да пласира само 150 милиона и то на почти космическа лихва от 4,13%.

"На 26 септември 2022 г. Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 5,5-години, деноминирана в лева с лихвен процент от 3,20%", съобщиха от Министерството на финансите.

На проведения аукцион бяха пласирани ДЦК за 149,95 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 4,13 %.

Общият размер на подадените поръчки достигна 203,85 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,02. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 223 базисни точки. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 81,3 %, следвани от пенсионни фондове – 9,3 %, застрахователни дружества – 6,7 %, гаранционните фондове – 2,0 % и инвестиционни посредници – 0,7 %.

Това е поредният заем, който взима държавата в продължение на няколко седмици.

На 19 септември държавата взе нов заем от 200 милиона лева, отново на неизгодна цена.

Дни по-рано, на 16 септември правителството изтегли два заема на обща стойност 4.4 млрд. лв., пласирайки две емисии еврооблигации. Първата е седемгодишна в размер на 1.5 млрд. евро и доходността по нея (комбинация от дължимата всяка година лихва плюс отбив от номинала на продадените облигации) е 4.33%, което твърде висока цена, на която страната ни взима дълг. Другата, 12-годишната емисия е за 0.75 млрд. евро и доходността по нея е 4.81%, тоест пласира скъпо емисията.

През септември 2020 г. тогавашният финансов министър Кирил Ананиев пласира облигации с 30-годишен срок на обслужване и доходност от само 1.47%.

Според емисионния календар, публикуван на сайта на финансовото ведомство, следващият аукцион е планиран за 3 октомври, на който ще бъдат предложени ДЦК отново за 200 млн. лева.

През октомври са предвидени 4 аукциона: след 3 октомври, ще има на 10 октомври за 150 млн. лв.; на 17 октомври за 200 млн. лв. и на 24 октомври за 200 млн. лв. или общо за 700 млн. лева.

През ноември и декември са планирани общо 6 аукциона, за които сумите не са определени, но при общ индикативен обем от 900 млн. лв.

Според актуализирания Държавен бюджет за 2022 година, държавата може да пласира дългови книжа на вътрешния и на международните пазари за общо 10.3 млрд. лева. 

   Източник: epicenter

Свързани статии