Актуално

На фокус

Държавата няма да спре строежа тип "замък" във Витоша

Държавата няма да спре строежа тип

04.12.2020

Втори Фронт

200


Държавата в лицето на Министерство на околната среда и водите(МОСВ), няма да спре строежа тип "замък", "никнещ" на 200 метра от границите на природен парк "Витоша". Ведомството на Емил Димитров - Ревизоро е посочило това на 24 ноември в отговор на запитване на Тома Белев, общински съветник от "Демократична България", което той предостави на Mediapool. От месеци насам Белев се позовава на издадена екооценка, според която на 500 метра от границите на парка е забранено застрояването. Изненадващо ековедомството твърди, че това се отнася само за имотите на север от с. Бистрица, а постройката не била сред тях.

МОСВ: Сградата е на Северозапад, може да се строи

Чиновниците на МОСВ посочват, че са направили изрична проверка по искането на Белев за спиране на строежа, защото той е в разрез с издадена Оценка за въздействие върху околната среда и водите(ОВОС), която забранява нови строежи на 500 метра от парка. Експертите установили, че забраната за строежи се отнася само за терени на север от с. Бистрица, а сградата тип "замък" попада в западна и северозападна посока.

"След направена проверка се установи, че имотът в с. Бистрица, предмет на вашето искане, не граничи непосредствено със съществуващото населено място и е разположен на запад, северозапад от него. Тази устройствена зона не е опирала до границите на защитената зона(Природен парк "Витоша" - б.а.) съгласно Общия устройствен план на Столична община, одобрен с решение № 147 на МС от 2006 година, нито съгласно предварителния проект на ИОУП, нито съгласно одобрения план. В този смисъл, отчитайки местоположението на имота, няма основания да се счита, че същият попада в обхвата на мярката(с рестрикциите -б.а.)", посочват чиновниците от МОСВ в отговор на Белев.

Наред с това експертите на Емил Димитров уточняват, че зоната, за която се отнася забраната е на север от населеното място и тя опирала до Природен парк "Витоша". От ведомството дори твърдят, че тази зона вече е била редуцирана съгласно изискванията на екооценката, забраняваща строежи.

Контрадействия

Тома Белев готви ново запитване до Министерство на околната среда, в което настоява за яснота защо ведомството определя една част от имотите, че попадат в северната зона, а други са на Северозапад, след като всичките са разположени на север от село Бистрица.

Нормативно, общинският съветник се обляга на проекта за общ устройствен план на София, според който имотът със строежа тип "замък" попада в "жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна среда. В приложение 1 на становището по екологична оценка на същия план е записана мярка - "Предвиденото разширение на устройствената зона в северната част на Бистрица да се ограничи, като се отстои най-малко на 500 метра от границите на Защитена зона Витоша за все още незастроените територии."

За момента общинската комисия по околна среда към Столичния общински съвет не уважава искане на Белев, депозирано преди около 2 месеца да бъде извикан главния архитект Здравко Здравков и да бъде изслушан по казуса.

Замъкът

Спорният строеж, вече захапа 43 дка във Витоша, на 200 метра от природния парк. Както Mediapool вече писа, по документи става въпрос за имот с площ 42999 кв. м.в с. Бистрица, район Панчарево.

Разрешението за строеж е издадено от главния архитект на Столична община Здравко Здравков на 24 февруари и е за жилищна сграда, закрит и открит басейн, обслужваща сграда с гаражи, подземен поливен резервоар, резервоар за питейни нужди, изгребна яма и вграден трафопост с разгъната застроена площ със сутерен – 6655.15 кв.м.

Именно от справката на "Архитектура и градоустройство" се вижда, че инвеститор е Николай Найденов. Решението за одобряване на ПУП е взето от Столичния общински съвет през 2016 г. по инициатива на собственика Найденов. Преди седмици общинските съветници Тома Белев и Владислав Панев, който е и съпредседател на "Зелено движение" във видео споменаха, че са се натъкнали на медийни информации, че зад проекта стои бизнесмена Кирил Домусчиев. До момента тази информация официално не е нито потвърдена, нито отречена от самия Домусчиев.

Източник: mediapool.bg

 

Свързани статии